Jan Kaplický dnes? - zpráva z večera

Source
Lucie Horáková, Nadační fond Kaplicky Centre
Publisher
Tisková zpráva
17.01.2014 21:50
Jan Kaplický

14. ledna 2014 v 17:00 hodin se v plném sále Městské knihovny v Praze (350 míst) na Mariánském náměstí uskutečnil již druhý ročník komponovaného večera věnovaného architektovi Janu Kaplickému. Pět let po jeho nečekaném úmrtí v ulici Československé armády na něj vzpomínal Daniel Herman, kandidát na ministra kultury, který také veřejně prohlásil, že se zasadí o realizaci Národní knihovny dle Kaplického návrhu. Jako rodák z Českých Budějovic se pozitivně vyjádřil i ke stavbě Koncertního a kongresového centra, tzv. Rejnoka. Architekt AI -DESIGN Jura Bečička prezentoval návrhy a promluvil o vývoji ohledně realizace Rejnoka. Evangelický farář Daniel Smetana se soustředil zejména na záměr uskutečnění stavby kostela s názvem „Lisbon church“, též podle Kaplického návrhu. Francesco Augusto Razetto z NF Eleutheria hovořil o nové soutěži Jana Kaplického „Kaplicky prize“, zaměřené na mladé architekty, studenty architektury a designu. Vyhlášení této soutěže proběhne v říjnu tohoto roku. Dokumentaristka Olga Špátová či architekt Václav Aulický zavzpomínali na osobní setkání s Janem Kaplickým. Eliška Kaplicky Fuchsová, společně s grafikem Alanem Zárubou, představili činnost NF Kaplicky Centre, zejména digitalizaci archivu díla J. Kaplického.
V rámci promítání krátkého dokumentu k tématu přejmenování ulice Československé armády na třídu Jana Kaplického, podle přání jeho dlouholetého přítele Pavla Bobka, zazněly komentáře Davida Vávry, dcery Pavla Bobka Kláry Mixové a dalších osobností i obyvatel Prahy. V průběhu večera došlo též k předání Čestného uznání Mensy ČR Janu Kaplickému. Návštěvníci komponovaného večera, včetně Daniela Hermana, pak položili svíčku v místě úmrtí J. Kaplického.
Záměrem této akce je uctění památky světově uznávaného architekta, připomenutí jeho tvorby, vizí, které jsou i nadále  živým zdrojem inspirace.
Akce vychází z nezávislé iniciativy. Probíhá za podpory nadačního fondu Kaplicky Centre.
0 comments
add comment

Related articles