Hustota a ekonomika měst - představení publikace

Source
CAMP
Publisher
Tisková zpráva
11.06.2018 08:00
Czech Republic

Prague

Pavel Hnilička

Jaká je souvislost mezi hustotou osídlení a náklady na veřejnou infrastrukturu?

V pondělí 11. června 2018 v 18:00 hodin v Centru architektury a městského plánování, Vyšehradská 51 proběhne křest nové publikace, která poslouží jako podklad pro města při rozhodování o rozvoji svého území. Hustota a ekonomika města srovnává na konkrétních příkladech souvislost mezi hustotou osídlení a náklady na veřejnou infrastrukturu.
Publikace by měla sloužit jako podklad pro kvalifikované rozhodování odpovědné samosprávy o rozvoji svého území. Další využití jistě nalezne odpovědná státní správa a urbanisté. Kniha vznikla jako výsledek spolupráce širokého autorského týmu složeného z expertů ČVUT – Masarykova institutu vyšších studií, Institutu plánování a rozvoje, architektů, a ekonomů, který úspěšně získal a následně realizoval grant podpořený grantovou Technologickou agenturou ČR (TAČR).
Autoři: Tomáš Hudeček, Martin Dlouhý, Pavel Hnilička, Lucie Leňo Cutáková, Michal Leňo

0 comments
add comment

Related articles