François Roche on behalf of S/he: Golem's Kiss

Source
4AM Forum for Architecture and Media
Publisher
Tisková zpráva
29.04.2019 14:10
Lectures

Czech Republic

Brno

François Roche

„Neboj se proklouznout skrze jejich dílo a pocítit jeho hedvábnou a podivnou texturu, která tě děsí a hýčká.“

...Experimentální architektura se posouvá směrem k novému instrumentálnímu korpusu, který se skládá z nástrojů, výpočetní techniky, mechanizace, avšak stejně tak se skládá z fikcí a linií subjektivity, které splývají s našimi symptomy; ze strachů a úniků které jsou tu s námi „tady a teď“. Cílem tohoto ohlédnutí za léty 1993 – 2050 je prozkoumat přístupy, které korelují skrze jejich nesoulady a vzájemnosti, a jsou spoluzávislé na formách, které sami podpírají. Najde post-digitální, post-humanistický, post-aktivistický, post-demokratický, post-feministický svět, ... kvír, androgynní, animální, zneklidňující, rozčarovaný, pornografický, přechodný, transakční svět, ...kde scénáře, mechanismy, nedorozumění, a psychologické a fyziologické fragmenty představují stavební materiál pro stěny a stropy, sklepy a půdy, ... schizoidní a paranoidní, mezi řádky operativních a kritických fikcí... Androgynní záhyby a zákoutí za kterými se... on(i) / ona (ony) ... schovává/schovávají, přináší zmatek a tělesnou odezvu, tušenou nenávist, fantaskní idealizaci, a i předpřipravené zapomenutí. Paradoxní přístupy a estetické mechanismy musíme využít za účelem zvýraznění bio-politických výzev, potencialit a poruch současných technologií, a to od prvotních fází až po jejich prodej, a musíme je podezřívat z toho, že zdaleka nejsou tak neškodné, jak se mohou zdát, a sledovat je dál, mimo konvenční diskurzy a sebe-střednou estetiku...

On/a věří, že architektonická identita se šíří z principů nejistoty, které jsou definovány provizorními procesy a formami, v rámci kterých se animismus, vitalismus a mechanismus stávají nositeli dynamických mutací.

On/a se skrze experimenty, které alchymicky propojují Eros a Thanatos za účelem stvoření cíleně dvojsmyslných situací a které propojují zdánlivě nesourodé reality, kriticky vyjadřuje k současným technologiím.

Syntetické nástroje mu/jí vypočítávají možnosti kdesi mezi přitažlivostí a averzí, zároveň propojují překážky a možnosti, odpadní materiál a výkvět, hrozby a hájemství, mechanické možnosti a přírodní živly. Zde je vše propojené a zauzlované, v procesu stávání se, v pohybu tvorby.

Díla jsou propojena čtyřmi časovými vztahy:
Tady &Teď / Křehká architektura, která vyjednává s šipkou času, s přechodem, s tím, co se jeví, že existuje.
Tady & Zítra / Operativní a fiktivní architektura, která se pokouší o reinscenaci vztahu k situaci, s prostředím (jako princip reality).
Jinde & Současně / Spekulativní architektura, která se věnuje nástrojům, které leží mezi robotikou, matematikou, neurobiologií a biochemií (nejposlednější výzkumy „o kterých jsem slyšel/a“ & „architektura nálad“).
Denní Psycho Rutina / Antropo-technické zkoumání lidské patologie a exhibicionismu, skrze „strojovost“ a filmovou tvorbu, pro sérii s názvem MaythomaniaS (BKK)

New-territories je polymorfní architektonická organizace, založena roku 1993. Oblíbila si různé názvy, nálepky, strategie a záměry. New-territories jsou zastupována androgynním avatarem, trans-gender avatarem, _O/na_, která/ý umožnil Françoisovi Rochovi, aby psal/a, mluvil/a a vyučoval/a oným jménem, jako OS / osobní sekretář/ka, jako Ariadnina nit tohoto ektoplazmického systému a paranoidní mysli. New-territories vzešel s průsečíku mnohých spojných bodů, z kamarádství i nesouladu, z dutiny sympatie, empatie, antipatie ...
New-territories se snaží artikulovat autentičnost a/nebo fikci, geografické situace a narativní struktury, které jsou schopny je skrze robotickou a lidskou technologii přetvořit, fyziologicky i psychologicky.
Vystavovaly, mimo jiné, i v Center Pompidou, SF Moma, Tate Modern, Barbican London, CCA Montreal,...zvoleny osmkrát na Venice Biennial, do národního i mezinárodního Pavilónu, včetně poslední výstavy na Chicago Biennial 2015, Istanbul Biennial 2016 a hlavní sólo výstavu: „s/he would rather do FICTION MAKer“, Frac Centre, France.

NewT, zastoupena svým O.S. F Roche, za posledních deset let držel/a pozice hostujícího profesora v Londýně, Vídni, Barceloně, Los Angeles, Paříži, v New Yorku od roku 2006 do 2013 na Columbia University, a IKA, RMIT, Michigan, Upenn.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles