Druhá přednáška z cyklu „Středy na AVU“

Source
VVP AVU
Publisher
Tisková zpráva
09.04.2010 00:55
Lectures

14. dubna 2010, 18:00, Digilab AVU (aula) – 3. patro
Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

Zdeněk HÖLZEL, HLEDÁNÍ PRŮVODCE VZDUCHOLODÍ.
Vzdálené ozvěny ze světa: Archigram, McLuhan, Jencks, Venturi a česká architektura

SLOŽITOST VZDUCHOLODI
Manhattan zakryt kupolí! Kráčející města! Mobilita! Odtržení od Země! Domy z továrny! Kapsle! Věže! Rakety! Vše nově! Konstrukce našikmo! Je síla architektury v průmyslu, letectví, automobilismu, lodích a ponorkách, vznášedlech? Nefunkční funkcionalistické domy bourány! Jak uniknout stržení do víru Maelströmu? Svět už není moderní, jsme post? Predikce budoucnosti – kde budeme žít zítra? Co je řečí a významem architektury? Kde je průvodce zmatkem? Architekti sami? Jsou –ismy opravdu –wasmy? Je složitost lepší než jednoduchost? A protiklady?
Takové obrazy a slova k nám doléhala v 70. letech. O to naléhavěji, že z dálky a do teoretické pouště.  Jak se s tím tehdy vyrovnávali noví architekti: hledáním průvodce, čtením, překlady, interpretací, pátráním po  smyslu. Je Venturiho Složitost a protiklady (1966) po Le Corbusierově K architektuře (1923) nejdůležitější úvahou o architektuře 20. století? Dočkáme se další po uplynulých 43 letech?

Zdeněk Hölzel je praktikující architekt, většinu staveb realizoval s Janem Kerelem (Rodinný dům v Turnově, Vazárna věnců na Žižkově, urbanismus + parter + náměstí + školy + bytové domy Panorama, Högerova a Kaskády na Barrandově, Bydlení Cibulka, Hybšmanka, Nová Harfa, Palác Myslbek a Palác Křižík, Smíchov-Gate a Teta Jungmannova, školy v Mikulandské, vlastní kancelářský dům v Košířích, rodinné domy Turnov, Slivenec, urbanismus a náměstí Západního města aj.). V 70. letech se zajímal o teorii – vedle různých nepublikovaných překladů (Alexander, Smithson, Rowe, Cook, McLuhan..) přeložil a s přáteli v samizdatu vydal Jazyk post-moderní architektury Ch. Jenckse a vlastní překlad Složitosti a protiklady R. Venturiho. Zakládal Komoru architektů a v roce 1990 ateliér AHK architekti.

Termíny dalších přednášek:
28. 4. 2010 Rostislav Švácha / 12. 5. 2010 Osamu Okamura

0 comments
add comment

Related articles