Dialogy s historií: přednášky Jiřího Poláčka a Romana Brychty v Brně

Source
Michaela Zucconi
Publisher
Tisková zpráva
03.05.2015 14:40
Jiří Poláček
Roman Brychta
Atelier K2
Projektil architekti

V průběhu května se v Místodržitelském paláci v Brně uskuteční pásmo přednášek s názvem Dialogy s historií určené široké laické veřejnosti a věnované dialogu, který by měla nová stavba vést se stávajícími podmínkami. Přednášky by měly šířit myšlenku, že stavba by neměla jen "křičet" sama za sebe, ale že by měla reagovat, vést dialog a vztahovat se k sousedním, okolním objektům s odpovědností a vědomím, že to je odkaz pro další generace do budoucnosti, jejichž životním prostorem se stane.
První přednášku v brněnském Místodržitelském paláci bude míst 7. května 2015 v 17:00 hodin Jiří Poláček z atelieru K2 a druhá přednáška se uskuteční 21. května 2015 opět od 17:00 hodin, kdy vystoupí Roman Brychta z Projektil architekti.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles