Dialogy s historií: přednáška Michala Fišera v Klatovech

Source
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Publisher
Tisková zpráva
19.11.2014 10:00
Michal Fišer
třiarchitekti

Přednáška Michala Fišera "Dialogy s historií"


Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
21. listopadu 2014 od 18 hodin

 
Často se říká: "...stavět na zelené louce." A má se tím na mysli stavění bez zábran, bez souvislostí, prostorových, přírodních, sociálních, kulturních. Myslím, že takové místo - nemísto na Zemi vlastně neexistuje. Projektoval jsem seník opodál za vesnicí na skutečné zelené louce. Pozici, tvar a způsob užívání domu ve výsledku určilo množství jiných faktorů, než volná invence architekta. Každý vstup, kulturní zásah člověka je dialogem s místem. Neznamená to zůstat pasivní. Naopak, pouze intenzivní, důkladný dialog otevírá nové možnosti a umožňuje zůstat zodpovědný, velkorysý a sebevědomý. Výsledek může být velmi nenápadný, stejně tak se často může zdát formálně razantní. K takovému gestu však nevede zbrklost. Pouze, je-li odvaha podložena důsledným poznáním otázek místa, které se vrší v jeho minulosti, má naději na úspěch, konečné přijetí tím místem a společností.
Michal Fišer

Projekt „Dialogy s historií“
Projekt je pásmem přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to  především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od  architektů jako celku  směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že:  tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy v prostoru, ať už vnějším nebo vnitřním, mezi objekty, mezi stavbami, mezi budovami a krajinou, které tvoří všechno pevné kolem nás – náš životní prostor. Každou intervencí se tyto vztahy mění. Mezi novým a původním je nasměrován nový dialog – dialog s historií.
Stavebník – developer, obecní samospráva, soukromník, který se podílí stavbou na tvorbě prostoru je zodpovědný za působení svého domu, za změnu vztahů v prostoru, jiný kontext, nové významy. Poslední dobou domy často křičí jen samy za sebe. To, co se týká vkusu, vhodnosti nebo adekvátnosti zásahu je považováno za subjektivní. Přednášky vybraných architektů by měly poukázat na konkrétních příkladech na  objektivitu takového posuzování a na smysl práce architekta. V rámci bytu  už někteří lidé chápou, že záleží na celku a svěřují návrh bytovému designerovi. V plánování našeho vnějšího prostoru chybí porozumění a informovanost, zřejmě proto, že nepatří ani okrajově do základního vzdělání. Smyslem práce architekta je architektura vycházející ze stávajícího kontextu, z využití jeho bohatosti, z analýzy širších vztahů  a přitom odpovídající na individuální potřeby investora.
Přednášející – současně působící architekt, teoretik, popularizátor architektury představí na svojí práci, práci svého atelieru, nebo na jiných konkrétních příkladech, nad konkrétními zásahy, nad vstupy do stávajícího prostředí své důvody, svůj názor - co a jak chtěl vyjádřit, na co reagoval, jak chtěl s historií komunikovat.  Ukáže, jak se dá s prostorem pracovat a jaká to může přinést pozitiva pro náš pobyt, jak to může náš život obohatit a také jak vznikají místa - nemísta, kde se nikdo nechce zdržovat a že takových míst u nás přibývá.
Projekt by měl upozornit společnost, že bez poučeného investora, stavebníka, zadavatele je architekt bezmocný a že kvalita výsledku – hotové stavby, závisí už na jeho zadání.
Ing.arch. Michaela Zucconi

0 comments
add comment

Related articles