Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey

Source
Kulturní dům města Horní Jiřetín
Publisher
Tisková zpráva
24.03.2014 15:00
Jean Baptiste Mathey

Vedoucí kateder a ústavů dějin umění na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě, město Horní Jiřetín a Římskokatolická farnost Horní Jiřetín pořádají vědeckou konferenciBarokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste MatheyKostel Nanebevzetí Panny Marie v městě Horním Jiřetíně je ohroženou stavbou, protože by po prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří mohl spolu s celým tímto městem zaniknout. Jde o dílo slavného architekta francouzského původu Jeana Baptiste Matheyho, postavené v letech 1694-1700 na podnět pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. 


Vedoucí kateder a ústavů dějin umění na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě se proto ve spolupráci s Ústavem dějin umění AVČR v Praze, městem Horní Jiřetín a Římskokatolickou farností Horní Jiřetín rozhodli uspořádat vědeckou konferenci.Program:


10.45-11.15
uvítání, proslovy pana místostarosty, zástupce Biskupství litoměřického, pana Pavla Koukala za Společnost za obnovu Jezeří


11.15-11.35
Petr Macek
, Devastace severočeské kulturní krajiny a zkáza architektonických hodnot v této oblasti


11.35-11.55
Pavla Priknerová
, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně

11.55-12.15
Rostislav Švácha
, Typ Matheyova kostela v Horním Jiřetíně

12.15-12.35
Jakub Bachtík, Neznámé plány jiřetínského poutního areálu

12.35-12.50
Vladimír Hašek, Jan Tomešek, Josef Bláha
, Výsledky geofyzikálního průzkumu interiéru kostela v Horním Jiřetíně 


12.50-13.00 krátká diskuse


13.00-14.00
Prohlídka Matheyova kostela. Provede jím Pavla Priknerová, Kateřina Adamcová, Vladimír Buřt


14.00-15.00 přestávka na oběd


15.00-15.20
Jiří Kroupa, Mathey a římský akademismus


15.20-15.40
Richard Biegel, Mathey a římská architektura 17. století


15.40-16.00
Marek Pučalík, Neznámé plány kostela sv. Františka v Praze na Starém Městě z křížovnického archívu

16.00-16.20
Martin Mádl
, Mathey a Rossi. O sporu dvou architektů


16.20-17.00 diskuse

17.00
vyhlášení memoranda vedoucích ústavů a kateder dějin umění v českých zemíchKonference je přístupná pro širokou veřejnost.Více informací >
0 comments
add comment