Architekt v praxi : Samuel Netočný a Vojtěch Jemelka

Source
FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
24.11.2016 08:40
Samuel Netočný
Vojtěch Jemelka

V zimním semestru 2016 se v rámci předmětu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP uskuteční na FA VUT v Brně přednáškový cyklus česko-slovenských i zahraničních architektů. Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 17:00 hodin vystoupí v místnosti A118 z vystoupí Samuel Netočný (absolvent FA VUT a vídeňské Akademie a má realizaci v první ročence slovenské architektury) a Vojtěch Jemelka (absolvent FA VUT a pražské Akademie, který diplomoval realizací poutní cesty a dnes působí ve studiu Ječmen).

Ing. arch. MgA. Vojtěch Jemelka (*1985 Olomouc) absolvoval stáž na FUA TUL v Liberci (2008), diplomoval u prof. Ivana Kolečka na FA VUT v Brně (2011) a následně pokračoval ve studiu u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (2014). V roce 2014 začal spolupracovat s olomouckým studiem Ječmen.

Ing. arch. MArch. Samuel Netočný (*1986 Poprad ) absolvoval bakalářské studium na Fakultě architektury VUT v Brně (2005-09), pobyt Erasmus na School of Architecture, University of Brighton (2007-08) a magisterské studium Institutu umění a architektury (IKA) na Akademii výtvarných umění ve Vídni (2009-11). Získal praxi ve vídeňském ateliéru juri troy architects (2011-14). Od roku 2014 pracuje v ateliéru BEHF. Předtím pracoval v ateliérech v Popradě, Mnichově, a Londýně.
V roce 2016 získal s projektem Kaplnka vzkriesenia v soutěži Young Architect Award Cenu časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles