Zpracování studie Motolského údolí vstupuje do druhé fáze

Radnice se opět zeptá občanů

Source
Úřad Městské části Praha 5
Publisher
Tisková zpráva
09.10.2016 12:35
A69 - architekti

Již několik měsíců běží práce na vypracování urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí, která navrhne koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality. Studie je zpracovávaná ve dvou etapách: v současné době se dokončuje návrh první a zahajuje participační část druhé. Pro veřejnost jsou proto na říjen připravena čtyři setkání, během nichž se bude moci seznámit s Motolským údolím a říct své názory.
V rámci analytické fáze zpracovávané urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí, resp. její druhé části, je na 12., 15., 17. a 19. října připravena historická a urbanistická procházka po Motolském údolí a dvě navazující veřejná plánovací setkání. V rámci studie, která navrhne koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality, se aktuálně zpracovává území od Buďánek po Bucharovu/Kukulovu. Navazuje se tak na první etapu, během níž se před několika měsíci začala řešit lokalita Plzeňská – Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Na urbanisticko – architektonické studii pracuje na základě zadání MČ Praha 5 ateliér A69.
„Zpracování studie Motolského údolí klade velký důraz na participaci veřejnosti. Proto se zpracovatelé studie ptají na názory místních, na jejich vnímání lokality i na představy o budoucí podobě údolí,“ říká starosta MČ Praha 5 Radek Klíma (TOP 09). V současnosti ateliér dokončuje návrh první části studie, který by měl být ještě před vypracováním finální podoby představen veřejnosti kvůli zpětné vazbě během následujícího půl roku, a zahajuje participační část etapy druhé.
Názor obyvatel bude výchozím bodem pro samostatnou Koncepční studii veřejných prostranství, která se zároveň stane podkladem pro regulační plán. V rámci jejího zpracování bude mj. řešena lokalita mezi komunikacemi Plzeňská a Vrchlického (proluky v ulici Hlaváčova) a předprostor Buďánek (křižovatka Plzeňská – Nad Zámečnicí).  Studie předloží koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality.
Informace k participaci je možné najít na webových stránkách.
0 comments
add comment