Zin #3 Znečištění - pozvánka na představení publikace

Source
4AM Forum for Architecture and Media
Publisher
Tisková zpráva
18.12.2019 09:30
Czech Republic

Brno

Jakub Kopec
François Roche

V sobotu 21. prosince 2019 v 18:00 hodin se v kulturním prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média uskuteční představení pulikace Zin #3 Znečištění / Pollution Matter(s), která je pokusem o přepis rozhovoru Jakuba Kopce s Françoisem Rochem. Proběhl dne 26. 5. 2019 v Berlince v Bratislavě ve frangličtině / byl přepsán do angličtiny / přeložen googlem do češtiny / znovu přeložen googlem do angličtiny / částečně upraven v angličtině / částečně upraven v češtině, aby byl nakonec publikován v obou těchto nedokončených vzájemně pozměněných podobách mluvících babylonskými řečmi světů ve vnitřně matoucím nedorozumění_přeslechnutí.

Grafický design: Aurélia Garová
Publikace vychází díky podpoře Nadace české architektury a Ministerstva kultury ČR.
Křest Zinu #3 Znečištění / Pollution Matter(s) bude součástí poslední události v kulturním prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média v Brně.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles