Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně otevřen pro studenty

Publisher
Tisková zpráva
21.03.2018 15:35
Czech Republic

Zlín

Eva Jiřičná
AI - DESIGN, s.r.o.

  • Známý britský fotograf Peter Cook přijel do Zlína a nafotil novou univerzitní budovu
  • Achitekti AI - DESIGN dokončili svou třetí budovu ve Zlíně
  • Nový vzdělávací objekt bude sloužit zejména studentům a pedagogům Fakulty humanitních studií
  • Jeho součástí bude i výstavní prostor Fakulty multimediálních komunikací s názvem Art Gallery, kde je v  současné době k vidění výstava fotografií unikátních schodišť Evy Jiřičné
AI - DESIGN, přední české architektonické studio dokon- čilo již třetí budovu ve Zlíně. Během dvou let 2015-2017 vyrostl v centru Zlína v ulici Štefánikova nový objekt Univerzity Tomáše Bati. Autory projektu jsou světově uznávaná architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná a architekti Petr Vágner a Jura Bečička z ateliéru AI - DESIGN. V prosinci byl objekt slavnostně otevřen a od letního semestru 2018 je již plně využíván studenty Fakulty humanitních studií. Stejný ateliér navrhl ve Zlíně již dříve nedaleké Kongresové a Univerzitní centrum.

"Při návrhu jsme byli dost ve svěrací kazajce. Museli jsme dodržet šířku i délku bloků, byli jsme limitování prostorem i výškou. Proto vznikly dva bloky kopírující okolní zástavbu, mezi něž jsme umístili vstupní část a aulu," uvedla v rozhovoru pro univerzitní časopis Universalia Eva Jiřičná.

"Snažili jsme se univerzitní budovu uzpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovala studentům a zaměstnancům. S univerzitou v současné době ještě dolaďujeme poslední detaily, na stěny vybíráme panely, které by studenti a pedagogové mohli používat. Jde nám o to, aby interiéry fungovaly jak po estetické tak i po praktické stránce," vysvětluje Petr Vágner.  

Novostavba Vzdělávacího komplexu UTB se skládá ze dvou identických traktů (křídel) o šesti nadzemních podlažích, vzájemně propojených přízemním vstupním objektem. V přízemí se nachází foyer s recepcí, velká posluchárna pro 240 osob a tři menší posluchárny pro 98, 70 a 72 osob. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, pracovny, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích je umístěno 13 seminárních učeben, 4 odborné zdravotnické učebny, 5 multimediálních jazykových učeben, počítačová učebna, kabinety pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Nechybí specializované učebny pro výuku ošetřovatelství, dále multimediální učebny pro výuku jazyků a tlumočení, učebna pro hudební výchovu, a také Studentský klub.

Soubor dvou dominantních budov je provázán dvěma podzemními podlažími, v nichž se nacházejí garáže pro 87 vozidel a provozně technické zázemí komplexu. Objekt je v centru Zlína dostupný osobními auty, prostředky MHD i pěšky, nachází se v bezprostřední blízkosti dalších univerzitních budov a kongresového centra.

Svou orientací a architektonickým řešením objekt respektuje urbanistický systém v dané lokalitě a plynule navazuje na stávající zástavbu. Vzdělávací komplex je již třetí budovou, kterou studio AI - DESIGN pro město Zlín a Univerzitu Tomáše Bati navrhlo. První je nedaleké Univerzitní centrum a druhou budovou je Kongresové centrum. Dá se očekávat, že se Vzdělávací komplex UTB stane další výraznou novodobou stavbou ve Zlíně.

Budova byla slavnostně otevřena v prosinci roku 2017, pro studenty je k dispozici od letního semestru 2018.
V rámci otevření byla v přízemí budovy zahájena výstava fotografíí pod názvem Schodiště Evy Jiřičné, kterou připravila univerzita ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací a studiem AI - DESIGN. Výstava představuje realizace schodišť z budov a interiérů z celého světa, jimiž se prof. Jiřičná proslavila, a díky nimž bývá nazývána první dámou high tech architektury. Výstava je přístupná i veřejnosti do začátku května.
0 comments
add comment

Related articles