Vědeckotechnický park v Plzni se otevře v září

Source
Václav Prokš
Publisher
ČTK
06.04.2007 09:35
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Vědeckotechnický park Plzeň (VTP), který před dvěma dny získal cenu CzechInvestu za podnikatelský projekt roku, se otevře výzkumným a vývojovým firmám v září. Ve čtyřech budovách za čtvrt miliardy korun, těsně vedle zaplněné stodvacetihektarové průmyslové zóny Borská pole, bude 4200 metrů čtverečních nájemních ploch, z nichž více než polovina je zamluvena českými firmami z oblasti informatiky, aplikovaného software pro elektrotechniku, strojírenství a automobilový průmysl. Práci tam najde až 400 středoškoláků a vysokoškoláků. Připravenou máme druhou etapu, o pětinu menší než první, řekl ČTK Emil Chochole, šéf VTP, jehož 95 procent akcií drží město a zbytek kraj.

    "Půjde o špičkové firmy s vysokou připadnou hodnotou. Město nepodporuje montážní závody s dočasnými zahraničními dělníky," řekl náměstek primátora a předseda dozorčí rady VTP Vladimír Duchek. Firmy budou propojeny s podniky a Západočeskou univerzitou (ZČU). Na Borských polích, budovaných od roku 1993, je 11.000 pracovníků, nejméně třetina ze Slovenska, Polska a Ukrajiny. Borská pole podpořily privátní podnikání. Rozvoji průmyslové zóny už se nevěnuje město, ale soukromníci.
    Podle Chocholeho by měl park sloužit zejména jako komerční podpora pro ZČU a její výzkum. Vedení univerzity brzy podepíše pětiletou nájemní smlouvu, podle níž si ZČU pronajme třetinu plochy VTP pro budované Centrum nových technologií, což bude speciální ústav financovaný z grantů a z průmyslu. "Tento pětiletý kontrakt dává VTP stabilitu," řekl Duchek. ZČU se tak vyhne investicím do budov.
    Právě výzkumné komerční týmy, v nichž budou odborníci ze ZČU, se stanou páteří VTP. Druhým typem firem, které si pronajmou laboratoře a kanceláře, budou výzkumníci pro regionální podniky. Třetí možností, kterou Chochole nepreferuje, je příchod známé zahraniční firmy.
    VTP má 112 milionů korun vlastních peněz, které získal úpisem akcií. Dále vlastní tři hektary pozemků za 20 milionů Kč. Radnice schválila, že stavba, kterou podpořila EU 150 miliony Kč, si může vzít úvěr 100 milionů korun. Geosan ji předá do konce července.
0 comments
add comment

Related articles