V návrhu územního plánu Brna jsou i málo známé silniční stavby

Source
Zdeněk Meitner
Publisher
ČTK
01.04.2020 07:55
Czech Republic

Brno


Brno - Návrh nového územního plánu Brna obsahuje řadu známých plánovaných silničních staveb, zahrnuje však i některé, které se ve veřejném prostoru zatím prakticky neobjevovaly. Jde například o obchvat Obřan a Maloměřic, který má využít Kulkovu ulici a přetnout Svitavu na samém kraji Obřan v místě, kde ji přechází i železniční trať. Vyplývá to z návrhu, který je zveřejněný na webu.


Původně město plánovalo veřejné projednání 6. května a možnost podávání připomínek do 13. května. Ovšem po zásahu ministerstva vnitra na popud Petra Firbase, jenž zastupuje část veřejnosti při projednávání, město tyto termíny přehodnotilo. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) ČTK řekla, že s ohledem na nouzový stav a karanténu se tyto termíny přesunou na červen, přesná data zatím nejsou známá.

Zmíněný obchvat dvou městských částí využije Kulkovy ulice kolem maloměřického nádraží a měla by být protažená dále na sever přes řeku. Dále povede východně od Obřan tak, že se napojí na současnou silnici, která spojuje Obřany a Bílovice nad Svitavou. Obřany by měly být spojené také s Lesnou silnicí vedoucí zhruba podél železniční tratě a napojí se na Seifertovu. Ze západní strany má vést z Lesné spojka do ulice Zaječí hora na sídlišti Kociánka.

Územní plán nadále počítá s kompletním velkým městským okruhem, tedy i s celým východním a jižním segmentem, který zahrnuje tunel pod Červeným kopcem od Bauerovy až po Heršpickou a dále propojení až na plánovanou Bratislavskou radiálu. V části by se pro novou silnici využilo v budoucnu plánovaného zrušení železniční komárovské spojky.

V plánu je také územní rezerva pro silnici 43 s tím, že na celém území Bystrce a Kníniček by byla zakrytá. Tunelem by měla vést i kolem Bosonoh. Dále se plánuje dálniční spojka dálnic D2 a D52 jižně od dnešní silnice II/152, která bude pokračovat na východ kolem Chrlic již jako dvoupruhová silnice. Dále má pokračovat do Dvorsk a Šlapanic a napojit se na plánovaný jihozápadní obchvat Šlapanic. Tato silnice by měla odvést velkou část aut z jihovýchodu Brna.

Plán počítá i s dlouho uvažovanými obchvaty Bosonoh, Tuřan a Slatiny, plánuje se i souběžná silnice s D1 od Šlapanické po Řípskou.

V plánu jsou také drobnější propojení některých ulic, například Černovické a Průmyslové na Černovické terase, Bohunické a Ořechovské pro lepší obslužnost budoucí plánované masivní zástavy Dolních Heršpic či propojení ulice Petra Křivky a ulice Křivánky ze Starého Lískovce do Bosonoh. Z medlánecké ulice V Újezdech by také mělo být možné pokračovat dále na sever až k ivanovickému Bauhausu.

Rozplánované je také tzv. jižní centrum, které má vzniknout kolem nového odsunutého nádraží.

V návrhu jsou také lokality pro P+R parkoviště. Vedle dvou existujících jsou u tramvajové smyčky Starý Lískovec, u ulice Kaštanová, u ulic Drčkova a Holzova, u nového vlakového nádraží, na křižovatce Olomoucké a Ostravské a u královopolského nádraží.
0 comments
add comment

Related articles