V brněnském kampusu teče z kohoutků nevyhovující voda

Publisher
ČTK
13.09.2011 20:25
Brno - V kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích teče z  kohoutků voda, která nevyhovuje hygienickým požadavkům. Potvrdily to testy, které škola nechala udělat po stížnostech studentů a zaměstnanců. Problémy jsou celkem v 17 pavilonech - tedy ve značné části kampusu. Přestože voda není přímo zdraví škodlivá, začne univerzita dodávat do kampusu balenou vodu. Náhradu škody bude žádat od dodavatelů stavby v reklamačním řízení. Univerzita nevylučuje ani soudní spor. V prohlášení to uvedla mluvčí školy Tereza Fojtová.
    Detailní rozbory vody univerzita provedla nejprve v devíti pavilonech takzvané zelené etapy dokončených v roce 2010. Právě tam si lidé stěžovali na zápach a divnou chuť vody. "Podle provedených rozborů kvalita vody kolísá jak v  jednotlivých pavilonech, tak v různých patrech," uvedla Fojtová.
    Kromě nevyhovujícího zápachu a zabarvení testy ukázaly, že ve vodě je zvýšené množství některých bakterií. Nemají přímý vliv na zdraví, ve vodovodním potrubí se totiž běžně vyskytují. Dále je ve vodě příliš mnoho zinku. Na kohoutcích proto lidé nyní najdou cedulky s textem "Voda nevhodná k pití".
    Vedení univerzity se navíc rozhodlo provést rozbory vody i v těch pavilonech, kde si uživatelé na kvalitu vody nestěžovali. Ukázalo se, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům v dalších osmi pavilonech takzvané modré etapy dokončené v roce 2007. Problémy jsou tam podobné - zvýšené počty nepatogenních bakterií a zvýšený obsah zinku. Také v těchto pavilonech škola zavede zásobování balenou vodou nebo umístí výdejní automaty na pitnou vodu, a to až do odstranění závad.
    "Odstranění závad bude Masarykova univerzita i nadále požadovat na dodavatelích stavby, kteří se nyní pokusí o nápravu pomocí dezinfekce. V  případě, že se tento postup ukáže jako neúčinný, je univerzita připravena vymáhat nápravu závad i soudní cestou," uvedla Fojtová.
    Kampus patří k  největším stavebním projektům v Jihomoravském kraji. Areál v Brně-Bohunicích stál pět miliard korun, nyní kolem něj vyrůstají další vědecké a průmyslové areály i objekty služeb za miliardy korun. Kampus slouží přírodovědným a medicínským oborům.
0 comments
add comment

Related articles