V biologickém areálu AV v Krči se otevře nové výzkumné centrum

Source
Šárka Mrázová
Publisher
ČTK
09.01.2013 11:35
Czech Republic

Prague

Praha - Laboratoř za téměř sto milionů korun nazvaná Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku se v pondělí 14. ledna otevře v biologickém areálu Akademie věd ČR (AV ČR) v pražské Krči. Díky novým přístrojům umožní mnohem citlivější studium chemických látek a výsledky bádání najdou široké uplatnění v dalším výzkumu ve zdravotnictví. Laboratoř byla projektována a plánována v těsné vazbě na spoluúčast Mikrobiologického ústavu (MBÚ) AV ČR v projektu Biocev, řekl ČTK ředitel MBÚ AV ČR Martin Bilej.
    
Vědci mají nyní k dispozici špičkové technologie potřebné pro výzkum medicínsky důležitých molekul, aby se mohla včasně odhalit závažná onemocnění a lépe porozumět jejich mechanismům. "Právě velice detailní analýza proteinů, tuků, sacharidů, což všechny tyto přístroje umožňují, pomáhá při detekci vazby a různých chemických látek, jejich interakcí, takže uplatnění je nesmírně široké," uvedl Bilej.
     Mikrobiologický ústav projekt realizoval v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost. Rozpočet přesáhl 94 milionů korun, z nichž naprostá většina šla podle Bileje na přístrojová vybavení. Ústav spolupracoval s  Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou v Praze.
     V novém výzkumném centru bude pracovat téměř třicítka vědců a předpokládá se, že projekt nabídne v brzké budoucnosti další pracovní místa. "Nám to přináší jednak rozšíření laboratorních ploch, ale hlavně co je nejdůležitější - vybavení špičkovým zařízením pro studium struktury proteinů a jiných chemických látek," zdůraznil šéf ústavu.
     Projekt "Pražské infrastruktury" kombinuje dvě základní analytické techniky - hmotnostní spektrometrii a nukleární magnetickou rezonanci - při řešení klíčových biomedicínských otázek, a to s důrazem na diagnostiku infekčních a nádorových onemocnění a definici příslušných terapeutických cílů.
     Některé z  přístrojů jsou v ČR ojedinělé. Například nový iontový cyklotron umožní řešit struktury biologicky významných látek, zvláště velkých biomolekul, jako jsou bílkoviny nebo části nukleových kyselin. Jedná se o sloučeniny, které mohou být molekulární značkou vzniku různých onemocnění nebo popisovat dosud neznámé biologické procesy.
     Mikrobiologický ústav se pyšní čtyřicetiletou tradicí v analýze přírodních látek a biomolekul. Jeho vědcům se například podařilo určit biomarkery (měřitelné charakteristiky) vzácné dědičné Fabryho choroby. Pracují například na určení vztahu mezi tvorbou očních zákalů a chemického složení očních čoček.
0 comments
add comment