UK otevřela nový výukový pavilon pro matematiky a informatiky

Publisher
ČTK
10.06.2020 23:25
Czech Republic

Prague

Troja

Praha – Nový pavilon v Praze-Troji otevřela matema- ticko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (UK). Bude sloužit studentům matematiky, informatiky a výzkumníkům z těchto oborů. Budova zvaná IMPAKT má auditorium pro 250 lidí, posluchárny a knihovnu. Projekt škola zahájila v roce 2011, stál zhruba 325 milionů korun, škola dala 50 milionů, zbytek uhradila z příspěvků od ministerstva školství. Pavilon dnes slavnostně otevřeli zástupci univerzity, ministerstva a tvůrci projektu.

V trojském školním areálu budou především vědci a studenti, pro které není dost místa a vhodné podmínky v historické budově na Malostranském náměstí. V IMPAKTu tak vzniká například velká laboratoř robotiky, která podle proděkana pro informatickou sekci Jiřího Sgalla dosud na Malé Straně "živořila". Sgall řekl, že do nové budovy se přestěhují i grafici, kteří si přáli temnou laboratoř pro studium barev. V Troji bude i didaktická laboratoř informatiků či teoretické a softwarové katedry.

Zatímco horní patro bude sloužit hlavně výzkumníkům a experimentům, pro studenty je v IMPAKTu vedle knihovny deset učeben, z toho čtyři počítačové. V rozsáhlém auditoriu podle Sgalla budou přednášky matematiky a informatiky pro první ročníky, které škola dosud musela dělit. Proděkan pro rozvoj Ladislav Skrbek podotkl, že auditorium je odhlučněné, posluchače tak nebude rušit nedaleká magistrála. V budově se má začít učit počátkem zimního semestru.

Architekt Jan Jaroš mladší, který na projektu spolupracoval se svým otcem, dnes řekl, že vzhled budovy má něco společného s matematikou, která se v ní bude vyučovat. Některé části objektu odkazují k dalším budovám v trojském školním areálu. Dodal, že IMPAKT je zvenčí obložen materiálem, který mění vzhled podle počasí a světelných podmínek.

Matematicko-fyzikální fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Podle statistik ministerstva školství měla k letošnímu lednu zhruba 2260 studentů. Její hlavní sídlo je v ulici Ke Karlovu v Praze 2. Vedle budovy na Malostranském náměstí využívá budovu v Sokolovské ulici v Praze 8.
0 comments
add comment