U jezera Milada do dvou let vzniknou menší stavby navržené švédským ateliérem


Ústí nad Labem – Švédský ateliér, který zvítězil v architektonické soutěži, začal pracovat na koncepční studii území jezera Milada u Ústí nad Labem. Jde o vytvoření podkladu pro postupné dotvoření krajiny kolem vodní plochy. Realizovat se budou nejprve menší stavby, jako jsou odpočívadla s grily, informační tabule. K dispozici budou návštěvníkům do dvou let. Stát mezitím pokračuje v plánovaných vylepšeních. Inženýrské sítě se letos prodlouží na obě hlavní pláže a vznikne sociální zázemí. ČTK to řekla Hana Volfová, mluvčí Palivového kombinátu Ústí (PKÚ), který patří pod státní podnik Diamo.


Ateliér se podle Volfové zaměří především na zmapování širších vazeb řešeného území. Současně se připravuje tzv. design manuál, který bude obsahovat pravidla pro uspořádání veřejného prostranství, mobiliáře, zeleně, orientačního a navigačního sys- tému, reklamy, uměleckých děl, prvků technické infrastruktury a drobné architektury.

Manuál nastaví také architektonický vizuální styl řešeného území. "Současně budou zpracovány tři projektové dokumentace pro realizaci vzorových staveb obsažených ve vítězném soutěžním návrhu a poskytováno poradenství při koordinaci rozvoje území do roku 2030," uvedla Volfová.

Na dokumentech se bude pracovat celý letošní rok a část příštího. Předpokládané ukončení prací je v říjnu 2023. Honorář za dodané služby ateliéru bude vyplácen postupně, celková smluvní cena za realizaci díla činí 6,2 milionu korun. "Úkolem státního podniku DIAMO, odštěpného závodu PKÚ je vytvořit podmínky a připravit území jezera Milada pro investice z veřejných i soukromých zdrojů," uvedla mluvčí.

V první polovině letošního roku bude PKÚ pracovat na prodloužení inženýrských sítí na obě hlavní pláže, včetně sociálního zázemí. "Připravuje se projekt parkovišť a cest pro pěší, které doplní stávající komunikační síť," uvedla Volfová.

Jezero Milada, které vzniklo napuštěním bývalého hnědouhelného lomu, je oblíbeným cílem turistů, cyklistů, otužilců, milovníků vodních sportů i přírodovědců. "I v letošním roce se budou konat tradiční velké závody v běhu, cyklistice a triatlonu a kvadriatlonu," uvedla mluvčí.

Otázka cílového majetkoprávního uspořádání území není podle Volfové dosud dořešena. Navrženo je několik variant dalšího postupu, a to včetně varianty převodu území přilehlým obcím podle jejich katastrální příslušnosti. "Jeden ze zásadních vstupů do tohoto rozhodování má přinést právě zpracovávaná koncepční studie dalšího rozvoje a využití rekultivovaného území," dodala Volfová.
0 comments
add comment

Related articles