Technickou památku nad tratí v Plzni nahradí podzemní kolektor

Source
Václav Prokš
Publisher
ČTK
04.03.2019 16:10
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Faltusův most v areálu plzeňské Škodovky, technická památka vedená přes železniční trať na Domažlice, bude nahrazen více než 100 metrů dlouhým podzemním kolektorem na stanici Jižní předměstí. Výstavbu kolektoru za 54 milionů korun si vynutila modernizace přesmyku domažlické trati. Faltusův most z roku 1931, první svařovaný v Československu, bude snesený v noci z 19. na 20. dubna a město Plzeň ho využije jako lávku na výpadovce na Karlovy Vary. Sítě, které jsou po něm vedeny, se přeloží do kolektoru, jehož stavba trvala rok. Jde o komplikované důlní dílo, řekl ČTK Martin Melichařík z firmy Swietelsky stavební.


Práce jsou součástí přestavby velmi složité části domažlické a chebské železniční trati a přilehlé hlavní silnice za 1,1 miliardy korun. Nová trať výrazně zvýší průjezd vlaků Plzní a výhledově na ni naváže vysokorychlostní koridor na Domažlice, státní hranici a Mnichov. Správa železniční dopravní cesty chce stavbu dokončit do října.

Kolektor tvoří štola a tři šachty. Povedou jím rozvody průmyslové a užitkové vody a elektrické kabely. "Geologický profil se při ražbě měnil po každém záběru. Jsou tu zvodnělé a zvětralé horniny s minimální pevností, ale i odolné pískovce s křemenem, které ražbu zpomalily až na 30 centimetrů za den. Dokonce jsme uvažovali o použití trhavin," uvedl Melichařík. Stavbaři museli provést doplňující geologický průzkum a monitoring trasy kolektoru pomocí georadaru. Kvůli bezpečnému zachování drážního provozu nad ražbou se měnil projekt, tvar a typ výztuže.

Původně silniční Faltusův most by měl být po renovaci do tří let přemístěn na severní okraj Plzně, kde jako lávka pro cyklisty a pěší přemostí silnici I/20 na Karlovy Vary a propojí Kyjovský a Radčický les s lesy mezi Košutkou a Krkavcem.

František Faltus, významný odborník ocelového mostního stavitelství a průkopník svařování, pracoval od roku 1926 ve Škodových závodech v Plzni a zavedl tam technologii svařování mostů. Podle jeho návrhu vznikl ještě v Plzni Tyršův most přes řeku Radbuzu, údajně první celosvařovaný obloukový most v Evropě, který v roce 1933 vzbudil obdiv odborníků a byl řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa. Faltus zakládal školu svářečů v Československu. Jeho konstrukce urychlily obnovu silniční a železniční dopravy v zemi po roce 1945.
0 comments
add comment