Studenti architektury staví v zaniklé obci na Bruntálsku křížovou cestu

Publisher
ČTK
29.06.2022 18:10

Pelhřimovy (Bruntálsko) – Studenti architektury staví v sousedství zachráněného gotického kostela svatého Jiří, který jako jediný zůstal po zaniklé obci Pelhřimovy na Bruntálsku, novodobou křížovou cestu. Jejich výtvory jsou výsledkem letošního workshopu Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. ČTK to za organizátory z Hnutí Duha Jeseníky řekl Ivo Dokoupil. Hnutí před lety zchátralý kostel získalo a nyní se jej snaží zachránit.


Studenti architektury se do Pelhřimov vracejí pravidelně. V minulých letech například na území zaniklé obce budovali útulny, ve kterých mohli zájemci přespávat. "Letošním tématem studentské letní školy je modlitba krajině. Stranou civilizačního ruchu tak studenti dostanou prostor ve svých návrzích reflektovat individuální spiritualitu a životní postoje, které následně přetaví do konkrétní realizace," uvedl jeden z lektorů workshopu, architekt Tomáš Madro.

Budoucí architekti mají k dispozici dřevěné desky, ze kterých budou tvořit. Na místě je jich do 1. července 13 a každý z nich má za úkol postavit jedno zastavení. Nejprve ale musejí vytvořit model, který lektoři schválí pro samotnou realizaci. Křížová cesta pak zůstane na místě jako doplněk areálu kostela. Práce na záchraně samotného kostela pak budou pokračovat v srpnu, kdy hnutí bude na místě pořádat tradiční tábor. Budou se dodělávat podlahy uvnitř kostela a venkovní omítky.

Hnutí Duha Jeseníky v roce 2005 získalo kostel, který jako jediná stavba zbyl po zaniklé obci Pelhřimovy, do své správy. Záchranné práce ale začaly už v roce 2002. Památka ze 13. století už má novou střechu i stropy. V části objektu je znovu odkrytá a zrestaurovaná malba z roku 1420.

Obec Moravské Pelhřimovy byla zrušena začátkem 50. let. Po komunistickém převratu v roce 1948 se představitelé státu obávali intervence polské armády. Proto se rozhodli vylidnit nejbližší okolí státní hranice. V Pelhřimovech srovnali se zemí 66 domů. Zůstal jen kostel. Obec ale v té době už byla bez obyvatel. Původní němečtí osadníci odešli po válce při odsunu německých obyvatel.
0 comments
add comment