Stanovisko ČKA k přípravě kandidatury na pořádání LOH 2016 (2020)

Source
ČKA
Publisher
Tisková zpráva
23.03.2007 16:50
Praha je ve srovnání se světovými metropolemi, ucházejícími se většinou o pořádání LOH, malé město rozpoložené v poměrně složité terénní konfiguraci. Výstavba olympijských sportovišť a ostatních zařízení s návaznou infrastrukturou zcela zásadně ovlivní jeho organizaci, fungování a rozvojové tendence.
To, co zde zůstane po olympiádě, musí být bezpodmínečně zužitkováno pro další život. Veškeré přípravné kroky musí být směřovány ve prospěch rozvoje města.

Další přípravné kroky vedení města by se měly opírat o kvalifikované systémově vytvořené odborné podklady ze všech odvětví. Z hlediska možných následků na další život města, se v neposlední řadě jedná o kvalitní podklady z hlediska územního plánování.
Tyto podklady musí vycházet z promyšlené a koncepční rozvojové strategie. Současný stav a kvalita územního plánování v Praze nekoresponduje s ambicí představitelů města provést tak zásadní rozhodnutí, jako je lokace olympijských sportovišť a ostatních zařízení pro olympiádu nezbytných.
Ze všeobecně dostupných materiálů nevyplývá jasná koncepční strategie rozvoje Prahy. Nelze tedy prokazatelně určit dopady umístění zařízení a sportovišť v jednotlivých lokalitách na celkový urbanismus města. Územní plán navíc v důsledku své přeurčenosti a nesmyslné podrobnosti vyžaduje při sebemenších odlišnostech investičních záměrů často rozsáhlé, administrativně složité a dlouhotrvající změny. Současný stav územního plánu se jeví spíše překážkou, než jasným vodítkem. Doporučujeme tedy z  hlediska odborné veřejnosti začít přípravu u aktualizace územního plánování a odborné analýzy jednotlivých olympijských souborů.

Je nutné, aby další kroky ze strany města byly řízeny s konkrétní odpovědností konkrétních lidí, kterým bude umožněno vytvořit potřebnou strukturu týmů, pracovních komisí, odborníků a poradců ze všech potřebných oborů, včetně architektury a urbanismu.  Výsledkem by měl být plně transparentní, systémový a nikoliv nahodilý proces přípravy kandidatury Prahy na LOH, na jehož konci bude nalezení nejvhodnějšího řešení zapojení sportovišť a budované infrastruktury do organismu města ku prospěchu jeho obyvatel.
0 comments
add comment