Seznam památek se na Vysočině rozrostl o pacovskou synagogu

Publisher
ČTK
06.04.2020 16:20
Czech Republic

Jihlava

Jihlava - Na Vysočině letos přibyla jedna kulturní památka, další památky se rozšířily. V tiskové zprávě to dnes uvedla Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Jako kulturní památka je nově chráněná synagoga v Pacově, pod památkovou ochranu se dostala i zahrada jezuitského gymnázia v Telči, kostnice a márnice ve Stonařově nebo některé budovy u poutního místa na Křemešníku.


Synagogu v Pacově vlastní spolek Tikkun. Nechal zpracovat její průzkum a připravuje renovaci. Synagoga nedaleko centra města by měla sloužit veřejnosti na kulturní a společenské akce. Byla postavená ve druhé polovině 19. století na starších základech klasicistní synagogy, kterou poškodil požár.

Za autora projektu starší klasicistní stavby je udáván pacovský stavitel a tesařský mistr Tomáš Polívka, autor novorománské přestavby je neznámý, uvedla Ampapová. Účelům židovské komunity sloužila do podzimu 1941. Později byla využívána jako sklad, dílna či balírna. Tikkun se o synagogu stará od roku 2017.

V Telči na Jihlavsku, kde je jednou z památek jezuitské gymnázium, se nyní památková ochrana rozrostla i na zahradu gymnázia. "Zahrada s přístupovým kamenným schodištěm a vysokou ohradní zdí s brankou tvoří zajímavý příklad a doklad vývoje veřejného prostranství, školního zázemí i přirozené protipožární bariéry," řekl ředitel NPÚ Telč Pavel Macků.

Památkovou ochranu získala také kostnice a márnice u kostela svatého Václava ve Stonařově na Jihlavsku. Bývalá márnice byla postavená v empírovém slohu, kostnice je renesanční. Zejména v úrovni přízemí se dochovala v autentické podobě. "Z hlediska stavebního i architektonického pojetí se jedná o významný soubor sakrálních a církevních staveb, který nemá v širokém regionu obdoby," řekl Macků.

U poutního místa na Křemešníku na Pelhřimovsku se památkové ochrany dočkala bývalá škola, fara a hájovna. Stojí nedaleko kostela Nejsvětější Trojice.

Areál odpovídá pravidlům barokního stavitelství, uvedla Ampapová. Nově prohlášené stavby byly vystavěny nejpozději v první polovině 19. století, jak dokládá zákres stabilního katastru z roku 1829.

Kromě 2985 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna. Tři města z Vysočiny - Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou - mají své památky na seznamu UNESCO.
0 comments
add comment