Ročenka Česká architektura 2021-2022 - výzva k zasílání staveb

Source
Ondřej Chybík, CHKAU
Publisher
Tisková zpráva
27.02.2022 19:05
Ondřej Chybík
CHYBIK + KRISTOF

Pro možný výběr do Ročenky České architektury 2021-2022 prosíme o zaslání Vašich realizací dokončených v roce 2021 či letos. 

Ročenku bude tentokrát sestavovat Ondřej Chybík. Může se jednat o novostavbu, rekonstrukci, interiér, veřejné prostranství, park, urbanismus, ale případně i výtvarný objekt, zajímavý detail či technické řešení.
Počet nabídnutých prací jednoho autora nebo ateliéru není omezen, ale finální výběr do ročenky je v tomto případě limitován na maximálně 3 realizace.
Stavba může být u nás i v zahraničí, uvedení v ročence je ale podmíněno českou národností alespoň jednoho z autorů.
Do 15. dubna 2022 posílejte následující informace a materiály na e-mail rocenka@chkau.com

Název a přesnou adresu realizace (pokud není, pak souřadnice GPS) a datum realizace jméno autora/rů, včetně kontaktu (aktuální email a telefon) krátký autorský text (max. 1800 znaků vč. mezer) 4–5 fotografií v náhledovém rozlišení (pokud je stavba ještě v realizaci, stačí i pracovní fotografie, případně vizualizace) situaci a půdorys přízemí – vše pouze schémata, ve formátu jpg nebo pdf.
Podklady prosím zašlete v jedné složce označené jménem ateliéru /architekta/ a v podadresářích název projektu. Do předmětu zprávy uveďte ROČENKA 2023. Soubory zašlete prosím e-mailem na adresu rocenka@chkau.com
Soubor by měl mít max 10 MB, aby nebylo nutné ho posílat přes úložiště. Vše zatím pouze v náhledovém rozlišení. K zaslání kompletních podkladů ke stavbám vybraným k publikování vás vyzve vydavatel v září a říjnu 2022.
0 comments
add comment

Related articles