Rektorem VŠUP byl zvolen PhDr. Pavel Liška

Source
VŠUP
Publisher
Tisková zpráva
08.11.2006 22:05
Akademický senát Vysoké školy umělecko- průmyslové v Praze zvolil dne 8. 11. 2006 nového rektora školy. Stal se jím PhDr. Pavel Liška. Pavel Liška je historik mění a kurátor. Vystudoval na univerzitách v Hamburgu, Berlíně a Osnabrücku a léta působil ve Spolkové republice Německo. V polovině 90. let vedl Katedru dějin umění a architektury na Fakultě architektury na TU v Liberci a mezi lety 1997 - 2001 byl ředitelem Domu umění města Brna. Posledních pět let pracoval jako ředitel Kunstforum Ostdeutsche Galerie v Řeznu. Návrh na jmenování Pavla Lišky rektorem školy bude dle zákona postoupen prezidentu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
0 comments
add comment

Related articles