Praha si nechá udělat studii úprav Ďáblického hřbitova

Praha – Ďáblický hřbitov v Praze 8 se dočká opravy. Magistrát si nechá vypracovat archi- tektonicko-urbanistickou studii na jeho úpravu. Současná podoba je neuspokojivá jak po vizuální stránce, tak kvůli historickým nepřesnostem. Na studii nechá město vypsat veřejnou soutěž. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Pro magistrát soutěž zorganizují Správa pražských hřbitovů (SPH) společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR). Ďáblický hřbitov je druhým největším v Praze a je zde čestné pohřebiště politických vězňů.


"Vzhledem k významu národní kulturní památky považujeme za žádoucí stávající úpravu pohřebiště z 90. let 20. století zkvalitnit," píše se v dokumentu. SPH a IPR budou při vyhlášení soutěže spolupracovat s Českou komorou architektů.

Poškozeny jsou například živé plůtky zimostrázu, které jsou napadeny škůdcem a postupně usychají. Při opravách v 90. letech podle dokumentu vznikly kvůli nedostatku informací historické nepřesnosti, kdy jsou na symbolických náhrobcích chybně uvedena jména.

V budoucnu by měly být například odstraněny lesklé náhrobky se jmény, která neodpovídají místu pohřbení, kdy mnoho osob bylo prokazatelně pohřbeno jinde. Využity by mohly být prostory kubistických věží u staré vstupní brány a hroby označeny původními čísly. Prostřednictvím aplikací a QR kódů by se pak návštěvníci dozvídali o historii místa i zde pohřbených lidí.

Druhé největší pražské pohřebiště po Olšanských hřbitovech vzniklo v letech 1912 až 1914 podle návrhu kubistického architekta Vlastislava Hofmana. Pohřebiště bylo v roce 2017 vyhlášeno národní kulturní památkou. V místě Čestného pohřebiště bylo mezi lety 1943 až 1961 vykopáno 72 hromadných hrobů. Do nich byli pohřbíváni především lidé, jejichž pohřeb platilo město, dále popravení v letech 1946 až 1947, ale též některé oběti obou totalit v letech 1943 až 1945 a po roce 1948.
0 comments
add comment

Related articles