Praha nepovolí zástavbu Dívčích hradů nebo parku Vidoule

Publisher
ČTK
14.10.2008 21:30
Czech Republic

Prague

Praha - Útvar rozvoje hlavního města, který se zabývá sestavováním konceptu nového územního plánu, nepovolí zástavbu takových zelených ploch, jako jsou Dívčí hrady nebo park Vidoule. ČTK o tom dnes informoval ředitel útvaru Bořek Votava. Pražské městské části v minulých měsících odeslaly magistrátu své podněty k novému územnímu plánu, některé z nich i přes odpor obyvatel navrhují změnit zeleň na obytné plochy.
    Minulý týden tyto záměry kritizovala komise životního prostředí Akademie věd České republiky, podle níž může rozsáhlá výstavba na úkor zeleně v budoucnu zvýšit nemocnost pražských dětí a úmrtnost dospělých na kardiovaskulární onemocnění.
    Votava uvedl, že některé návrhy zaslané městskými částmi jsou v rozporu s koncepcí územního plánu. "V mnoha návrzích jsou pokusy o necitlivou zástavbu významných pražských zelených ploch, které byly doposud chráněny jako rezerva pro rozšíření zeleně," konstatoval Votava.
    Plány developerů jsou podle Votavy velice ambiciózní, ale už nyní je údajně jasné, že útvar většině návrhů nevyhoví. "Nedokážu si představit, že bychom povolili například zástavbu Dívčích hradů nebo parku Vidoule, jak navrhuje radnice městské části Praha 5," doplnil ředitel útvaru rozvoje. Zasahovat podle Votavy nelze ani do oblasti přírodního parku Šárecké údolí, jak navrhuje Praha 6.
    Návrh na změnu územního plánu v oblasti zeleně na Kavčích horách vyřadil před dvěma týdny výbor územního rozvoje, nedotčeny by měly zůstat i meandry Botiče v takzvaném Trojmezí.
    Do nového územního plánu chystá útvar rozvoje naopak zahrnout plochy, které by měly být v budoucnu součástí takzvaného zeleného pásu kolem Prahy. Celkem jde o 1 777 hektarů kolem Prahy. Zelený pás by měl propojit město s  okolní krajinou, chránit stávající zeleň a ornou půdu přeměnit například v  louky, sady, pastviny, mokřady a vodní plochy. Problémem je ale otázka vlastnictví pozemků. Zásady tvorby zeleného pásu dnes schválili pražští radní.
    Útvar rozvoje připravil rovněž koncepční materiál pro ochranu pražské přírody a krajiny, který vymezuje obecné principy, garantuje ochranu a regulaci cenných lokalit zeleně. Tyto principy budou promítnuty do chystaného nového územního plánu pro Prahu, který by měl platit od roku 2010.
0 comments
add comment

Related articles