Práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří skončí v polovině roku

Publisher
ČTK
03.02.2022 18:40
Czech Republic

Tišnov

Předklášteří - Několik let trvající kompletní obnova farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří na Brněnsku skončí v polovině letošního roku. Zvenčí už je oprava hotová, od loňska pracují restaurátoři na interiérech. Nyní dokončují práce na hlavním oltáři, řekl tišnovský děkan Josef Rybecký. Celkem práce vyjdou téměř na 47 milionů korun.


"Momentálně je pod lešením hlavní oltář, čekají nás ještě restaurátorské práce na kazatelně a křtitelnici. Bohoslužby se nicméně v kostele konají již od Velikonoc," uvedl Rybecký.

Římskokatolická farnost Předklášteří získala v roce 2017 dotaci na obnovu raně gotického farního kostela, který je součástí památkově chráněného klášterního areálu Porta coeli. Práce na opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení a úpravách nejbližšího okolí včetně vybudování přípojky splaškové kanalizace již skončily. Nyní pokračují pouze restaurátorské práce v interiéru kostela. Z celkové ceny 46,9 milionu korun pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 44,59 milionu korun.

"Celý projekt včetně administrativy musí být hotov do konce letošního roku, samotné práce by pak měly skončit přibližně v jeho polovině. Součástí projektu je i digitalizace kostela, ať už formou například virtuální prohlídky nebo 3D záznamu, konkrétní formu teprve řešíme," dodal Rybecký.

"Bylo nutné obnovit umělé mramory a kamenné sloupy, doplnit chybějící části jako prsty nebo nohy. Vše bylo nutné zpevnit. Zlacené dřevěné řezby jsme museli demontovat a v dílně je spravit, i na nich doplnit ulomené části a pozlatit je," uvedl Petr Kuchyňa z firmy Pastiglia. Nyní restaurátoři na 1500 dřevěných zlacených částí na oltář postupně vracejí. Až bude vrchol oltáře osazený, bude nutné část lešení demontovat, aby bylo možné vrátit na místo hlavní obraz. Hlavnímu oltáři dominuje šest metrů vysoký obraz Nanebevzetí Panny Marie rakouského malíře Franze Antona Maulbertsche. Na něm restaurátorská firma Pastiglia pracuje ve své dílně.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je raně gotická stavba s takzvaným ústupkovým portálem ve stylu francouzské gotiky, který je v českých zemích ojedinělý. Byl postaven mezi lety 1233 a 1240. Chrámový interiér je vybavený v duchu pozdního baroka.
0 comments
add comment