Pocta ČKA 2014: Věra Machoninová

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
01.12.2015 14:30
Věra Machoninová

Porota ve složení Adam Gebrian, Ladislav Kuba, Miroslav Masák, Rostislav Švácha a Jana Tichá se jednomyslně shodla na jménu laureáta osobnostního ocenění České komory architektů. Z 18 obdržených nominací odborná porota vybrala architektku v minulosti mnohanásobně na tuto poctu nominovanou, Věru Machoninovou.
Slavnostní předávání Pocty ČKA 2014 a diskusní panel o tvorbě laureátky proběhne 14. prosince 2015 v Národním technickém muzeu.
Porota ocenila zejména nadčasovou kvalitu jejího díla, jež navíc vznikalo v době, která pro architekturu nebyla zrovna příznivá. Ve světle nedávné kauzy prodeje bazénu hotelu Thermal a hrozby výrazného zásahu do tohoto významného architektonického komplexu se zdá, že doba některým dílům Věry Machoninové bohužel nepřeje ani dnes. O to důležitější však nyní je tyto realizace chránit. Předseda poroty Adam Gebrian v prohlášení poroty uvádí:
„Oceněním Věry Machoninové chce porota rovněž upozornit na osobité kvality vrcholných projevů architektury brutalismu 70. a 80. let, které v povědomí veřejnosti dosud nejsou plně uznávány jako hodnoty, které je třeba oceňovat a chránit. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že některé ze zásadních staveb Věry Machoninové se momentálně ocitají v centru hry o jejich budoucnost. Ať už je to ministerstvem financí spravovaný hotel Thermal, české velvyslanectví v Berlíně či k prodeji připravovaný obchodní dům Kotva. Tento fakt neměl vliv na rozhodnutí, zda si jejich autorka ocenění zaslouží, či nikoliv, ale porota cítí povinnost připomenout majitelům a správcům těchto objektů, že se jedná o díla výjimečných architektonických kvalit, která jsou již dnes, necelého půl století po svém dokončení, součástí českých kulturních hodnot, a proto by k nim a k jejich rekonstrukcím a adaptacím mělo být přistupováno adekvátním způsobem.“

Ing. arch. Věra Machoninová
(* 1928 Strakonice)
Architektka Věra Machoninová vystudovala Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze (1952). Mezi lety 1952 a 1967 působila ve Státním projektovém ústavu v Praze. Roku 1967 se svým manželem, architektem Vladimírem Machoninem, založila ateliér Alfa. Ten se profiloval především úspěchem v několika architektonických soutěžích, na jejichž základě vznikly mimořádně kvalitní stavby (např. hotel Thermal či obchodní dům Kotva). V jejich tvorbě se odráží především láska k experimentování s novými materiály a obrovský smysl pro detail. Po roce 1970 se manželé Machoninovi z politických důvodů nemohli již dále architektonických soutěží účastnit ani veřejně vystupovat či publikovat. Důvodem byl vysoký morální kredit obou osobností, když odmítly podepsat souhlas se sovětskou okupací v roce 1968. Až do revoluce v roce 1989 architektka Machoninová pracovala v Projektovém ústavu hl. m. Prahy.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles