Plzeň připravuje atraktivní rozvojovou plochu poblíž centra

Source
Václav Prokš
Publisher
ČTK
04.07.2013 21:20
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Plzeň připravuje atraktivní rozvojovou plochu u centra v Cukrovarské ulici. Nyní je tam depo trolejbusů a autobusů MHD, které se příští rok v létě přesunou jinam. Území, které má včetně sousedních budov využívaných charitou a s parkovištěm autobusů téměř osm hektarů, je mezi Radbuzou a Doudleveckou ulicí. Mělo by se využít nejvíce pro bydlení a kanceláře. Z městských pozemků je to nyní nejhodnotnější a nejucelenější přestavbové území v Plzni, řekla ČTK ředitelka útvaru koncepce a rozvoje města Irena Vostracká.
    "Město oslovilo tři ateliéry, které vypracují jednodušší návrh zástavby. Jeden z nich se v říjnu vybere a bude rozpracován do podrobnější územní studie, která by měla být hotová asi v lednu a poté se bude projednávat a skončí v zastupitelstvu," uvedla. Urbanisticko-architektonická studie má navrhnout využití současných objektů, které by měly zůstat zachovány kvůli stavební hodnotě. Například část garáží pro depozitář starých vozidel MHD. Studie navrhne strukturu zástavby, tedy dispozice domů, veřejných prostor, napojení na Radbuzu i třeba schody na nábřeží. Dále navrhne revitalizaci dvouhektarového sousedního areálu, který využívá městská charita, a bývalý areál Reodepony, kde parkují autobusy.
    Plzeň už má jednu studii území z roku 2006, ale nemůže ji využít. Jejího autora, ateliér Mixuro, ale znovu oslovilo. "Za sedm let tam došlo k řadě změn. Navrhuje se zachovat více objektů, využít více prostoru směrem k řece a území se rozšířilo o objekty využívané charitou," uvedla Vostracká.
    Do stěhování vozovny, které se plánuje na červenec a srpen 2014, chce město znát možnosti budoucího využití. Studie má odpovědět také na to, zda by bylo vhodné celé nebo část území prodat a jaká je nutná obsluha a sítě. Radnice potřebuje znát zástavbu kvůli tomu, aby mohla rozhodnout o nakládání s pozemky a podmínkách prodeje.
    "Studie by měla obsahovat zejména komplexní názor na zástavbu území, návrh řešení dostavby jako živého polyfunkčního prostředí, návrh architektonického, objemového a provozního vztahu budov, definici veřejného prostoru, návrh základních principů obslužnosti, dopravy v klidu a napojení na inženýrské sítě a návrh etapizace zástavby," řekl technický náměstek primátora Petr Rund (ODS).
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
A?
Ondřej Bláha
04.07.13 10:31
show all comments

Related articles