Pardubice připravují proměnu náměstí Republiky v centru města

Publisher
ČTK
26.01.2023 17:35
Czech Republic

Pardubice

Pardubice - Pardubice do několika let opraví a promění část náměstí Republiky, které je v centru u historické zóny. Proměna zahrne zeleň a parkování u Zelené brány, kostela, podchodu a banky. Radnice chce zapojit i veřejnost, aby přispěla návrhy, uvedl magistrát v tiskové zprávě.


"Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které má velký potenciál a spadá do městské památkové rezervace, bude nutné brát ohled také na historické a kulturní hodnoty. Naším cílem je vizuální sjednocení prostoru, které bude zahrnovat také kompoziční a materiálové scelení plochy," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

V místě je nevyhovující mobiliář, nevyužívaný trávník u památníku obětem války a u paty kostela jsou teď parkovací místa. Studie navrhuje tyto části odstranit, vysázet novou zeleň, pořídit nový a účelnější mobiliář, aby tam vznikla odpočinková zóna. Území má sloužit zejména chodcům, cyklistům a veřejnosti.

"Bohužel dnes tam převládá motorová doprava. Věříme, že pečlivým očištěním a kultivováním tohoto památkově hodnotného místa můžeme vytvořit přehledný, bezpečný a lépe prostupný veřejný prostor doplněný o kvalitní smysluplnou zeleň," řekl architekt Matěj Šebek.

Na názor se radnice a tým architektů 14. února zeptá také obyvatel na veřejném setkání. Začne v 17:00 na náměstí Republiky. Účastníci se poté přesunou do společenského sálu radnice.

"Chceme znát, co v této lokalitě občané vnímají jako pozitivní, nebo naopak negativní, a jaká je jejich představa budoucí podoby tohoto území. Všechny své poznatky přitom budou účastníci zakreslovat přímo do mapy. Závěry ze setkání pak budou posouzeny z hlediska relevantnosti," řekl Nadrchal.

Finální návrh stavby by měl být hotov do poloviny letošního roku. Město bude usilovat o evropské dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace, případně o některé státní dotace, dodal primátor.
0 comments
add comment

Related articles