Památková inspekce nezahájí přezkum povolení pro stavbu u Masarykova nádraží


Praha – Památková inspekce ministerstva kultury nebude přezkoumávat povolení k zástavbě jižní části ulice Na Florenci v Praze 1. Projekt Masaryk Centre 1 tam staví společnost Penta Real Estate podle návrhu studia Zaha Hadid Architects. Podnět podal Národní památkový ústav (NPÚ), jemuž se projekt zdá pro lokalitu příliš mohutný, dominantní a expresivní a nenávratně by ji podle něho poznamenal. Památková inspekce ve svém rozhodnutí, které má ČTK k dispozici, uvedla, že nenašla pochybení, která by ji mohla vést k zahájení přezkumu. Magistrátní památkáři, kteří vydali potřebná závazná stanoviska, podle inspekce přezkoumatelným způsobem popsali, proč se domnívají, že projekt má převládající pozitivní vliv na danou lokalitu.


Podle NPÚ projekt narušuje prostředí kulturní památky Masarykovo nádraží, "dostatečně nereflektuje kulturní hodnoty území, na němž je situována a které jsou spojeny s historickou, architektonickou, ale i funkční hodnotou areálu Masarykova nádraží". Památková inspekce ale uvedla, že NPÚ v písemném vyjádření popisuje vývoj území pouze do poloviny 19. století, kdy bylo nádraží postaveno, a neakcentuje "následný velice různorodý vývoj celé lokality spojený s rozsáhlou výstavbou, a to od konce 19. století až do současnosti".

NPÚ se také odvolává na negativní postoj zprávy mise Centra světového dědictví. Památková inspekce ho považuje za významný, "ale současně se domnívá, že tato zpráva je kritická především k další části celkové koncepce ateliéru Zaha Hadid Architects pro danou lokalitu mezi Masarykovým a hlavním nádražím a autobusovým nádražím Florenc, nikoli však k posuzované první fázi projektu".

Památková inspekce po prostudování spisového materiálu, závazných stanovisek a zvážení všech okolností dospěla k závěru, že ve správních řízeních, ani předmětných závazných stanoviscích magistrátního odboru památkové péče nenašla pochybení ani jakoukoli další nezákonnost, která by odůvodňovala zahájení přezkumného řízení, uvedl ředitel odboru Památkové inspekce MK Martin Zídek.

Stavbu dvou kancelářských budov u Masarykova nádraží v Praze zahájila skupina Penta v únoru. Dokončení plánuje do poloviny roku 2023. Celkové náklady dosáhnou zhruba 2,5 miliardy korun, dalších 200 milionů má jít na rekonstrukci Masarykova nádraží.

Současně s výstavbou začne Penta měnit ulici Na Florenci včetně jejího vyústění do Havlíčkovy ulice. Namísto parkoviště na jejím konci má vzniknout před Masarykovým nádražím malé náměstí. Konkrétní podobu bude postupně dostávat i urbanistické řešení zbývajícího území od nádraží směrem k magistrále, které Zaha Hadidová ve své studii navrhla.

Na křižovatce ulic Hybernská a Opletalova plánuje Penta postavit hotel. Už má stavební povolení, proto předpokládá, že hotel dokončí na začátku roku 2024. Správa železnice pak podle Penty prostor propojí zastřešením kolejiště.

Ohledně zástavby Penty kolem Masarykova nádraží se v poslední době objevily spory. Kritizovala ji kromě NPÚ například opozice v Praze 1, Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a Klub za starou Prahu.

Opozice v Praze 1 požadovala, aby se magistrát odvolal proti územnímu rozhodnutí ke stavbě, což se však nestalo. Magistrát se podle vyjádření vedení města s Pentou dohodl, že v druhé části projektu, která je plánována směrem na Florenc, bude minimálně 40 procent bytů.
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
Ombudsman
Vích
12.05.21 09:26
Byl bych hrozne rád ...
Mirko Baum
13.05.21 09:24
úroveň návrhu
Gabriela Bučková
13.05.21 12:23
Vich
Tomáš
13.05.21 01:41
Rozvoj Prahy?
Martin Hurin
14.05.21 09:43
show all comments

Related articles