Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna

Publisher
Tisková zpráva
16.02.2018 10:30
Czech Republic

Brno

Vážený pane řediteli,
dovolte, abychom vás jako skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších veřejně činných osob vyzvali k otevřené diskusi o současných výzvách města Brna. V Brně žijeme a profesně působíme, směřování města nám proto není lhostejné. Chceme společně diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné debaty o budoucí podobě města.
Město Brno po desetiletích sporů ohledně nové polohy hlavního nádraží přistoupilo k rovnocennému zhodnocení obou variant. Proběhly dvě urbanisticko-architektonické soutěže s rozdílným zadáním. Na konci října 2017 zveřejnila Správa železniční a dopravní cesty Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno, která konstatuje, že obě varianty polohy nádraží jsou za určitých podmínek proveditelné.
K vámi prezentovanému stanovisku o poloze nádraží máme řadu zásadních připomínek a doporučení.

Tímto otevřeným dopisem vás žádáme o zařazení dvou zástupců iniciativy GEN BRNO do oficiálních odborných debat KAM a  panelu plánované veřejné debaty „Modernizace železničního uzlu v Brně – veřejná diskuze“, která má proběhnout 20. února 2017 v 17.30 hod na Nové radnici v Brně. Věříme, že spolupráce, vzájemné sdílení zkušeností a zastoupení různých názorových proudů může napomoci pozitivnímu vývoji města.


Budeme se těšit na společná setkání.

Zástupci iniciativy GEN BRNO
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
fandím
architekt
16.02.18 01:55
otevřený dopis kolegovi Sedláčkovi
Ing.arch. Josef Myslivec
16.02.18 07:29
show all comments

Related articles