Otevřený dopis proti přestavbě Všeobecného penzijního ústavu v Praze

Vážený pan ministr
Mgr. Martin Baxa
Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Vážený pane ministře,
signatáři tohoto dopisu protestují proti připravované přestavbě funkcionalistické budovy bývalého Všeobecného penzijního ústavu v Praze na náměstí Winstona Churchilla.
Tato přestavba má zvýšit krajní křídla budovy na dvojnásobnou výšku, čímž se u této vzácné památky českého funkcionalismu poškodí její kompozice. Stejně škodlivé bude i zaplnění prostoru mezi křídly, které ji připraví o unikátní volný půdorys. Budova Všeobecného penzijního ústavu od architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka se po svém dokončení v roce 1934 setkala ve světových médiích s ohlasem, jakého už nedosáhla žádná jiná česká moderní stavba, a už v roce 1958 byla prohlášena za kulturní památku. Odbor památkové péče na pražském magistrátu přesto její přestavbu 1. října 2021 schválil. Signatáři tohoto dopisu pokládají takové narušení zásad památkové péče za nepřijatelné a obávají se toho, že bude-li tato funkcionalistická stavba světového významu narušena, Praha tak bude v očích světové kulturní veřejnosti zostuzena.
Žádáme Vás proto, pane ministře, abyste vyhověl žádosti územního pracoviště Národního památkového ústavu v hlavním městě Praze z 19. 11. 2021 o přezkumné řízení v této věci a aby stanovisko magistrátního odboru památkové péče v tomto řízení Vaše ministerstvo zrušilo.

S pozdravem
prof. ing. arch. Mirko Baum, emeritní profesor Technische Universität Aachen
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, CSc., České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. arch. Jan Jehlík, České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. arch. Michal Kohout, České vysoké učení technické v Praze
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D., rektorka Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D., děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Masarykova univerzita v Brně
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., emeritní profesor Vysokého učení technického v Brně
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Vysoké učení technické v Brně
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., vedoucí Katedry teorie a dějiny umění Akademie výtvarných umění v Praze
prof. Ing. arch. Ján Stempel, České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, emeritní profesor Technické univerzity Liberec
prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova
prof. akad. arch. Imrich Vaško, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., vedoucí Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c., České vysoké učení technické v Praze
prof. PhDr. Marián Zervan, CSc., Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

Za signatáře doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
Utopický funkcionalismus
Vích
22.12.21 10:38
Všeobecný penzijní ústav
Jaroslav Kovanda
28.12.21 04:02
utopický funkcionalismus?
robert
13.07.22 08:45
hezké
Tomáš Hájek
18.07.22 03:46
show all comments

Related articles