Ostravští vědci připravili metodiku pro zapojení veřejnosti do úprav měst

Publisher
ČTK
28.01.2022 16:35
Czech Republic

Ostrava

Praha – Ostravští vědci připravili metodiku pro zapojení veřejnosti do městského plánování. Má přispět k tomu, aby proměny lokalit dostatečně reflektovaly potřeby jejich obyvatel. Metodické publikace jsou volně dostupné on-line. O projektu informovala Technologická agentura ČR (TA ČR), která ho podpořila částkou 3,4 miliony korun v programu ÉTA. Na metodice spolupracovali odborníci z Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.


Vědci pro tvorbu metodiky využili Hlavní třídu v Ostravě. Zvolili ji proto, že patří k nejznámějším v regionu, bydlí zde mnoho lidí z různých sociálních skupin a je možnost výrazně zvednout její potenciál. To vědcům potvrdilo i dotazníkové šetření. Respondenti Hlavní třídu přirovnávali k pařížskému bulváru Champs-Élysées a o spoluúčasti na projektu projevili zájem.

"Všechny skupiny obyvatel, třeba nějakým způsobem znevýhodněné, musí mít příležitost říct své. Nedává smysl, aby byly participativní techniky zaměřené na seniory směřovány výhradně do on-line prostředí, kterému nerozumí nebo jim není přirozené," uvedla řešitelka projektu Marie Špiláčková. "Je třeba se přizpůsobit mentalitě, povaze, dovednostem, schopnostem nebo možnostem cílové skupiny a brát ohled na to, jestli jde o staré nebo mladé, jejich gender, etnickou příslušnost, sociální status a další spe- cifika," popsala vědkyně, která působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Výzkumný tým veřejnost zapojil například metodou world café, která simuluje diskusi u malých kavárenských stolků. Další byly on-line technika photovoice vyprávějící příběh daného místa prostřednictvím fotografií a videí nebo reminiscenční scénář budoucnosti. Právě reminiscence je podle vědců postup vhodný pro seniory. Jde o společné vzpomínání – třeba nad starými fotografiemi nebo během procházky známými místy, které přechází ve tvorbu scénářů budoucího vývoje.

Metodika podle TA ČR může posloužit městům a obcím i developerům a investorům. Tým na projektu pracoval mezi lety 2019 až 2021.
0 comments
add comment