Opozice tvrdí, že vedení Liberce utajuje přípravu územního plánu

Publisher
ČTK
20.11.2013 23:15
Czech Republic

Liberec

Liberec - Opoziční Změna pro Liberec tvrdí, že vedení stotisícového města utajuje přípravu územního plánu. Vedení radnice kritiku odmítá. Náměstek Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví) dnes novinářům dokonce řekl, že postup radnice je nadstandardní.
    Proti návrhu územního plánu bylo podáno přes 700 námitek a připomínek, například lidé z Ostašova protestují proti navržené trase sběrné komunikace. Nový územní plán budou zastupitelé schvalovat zřejmě v červnu příštího roku. Rutkovský ale chce znát názor zastupitelů na vypořádání námitek už nyní, jednat s nimi však o tom chce na neveřejném zasedání příští pondělí. Změně se to nelíbí.
    "Rozhodování, včetně přesvědčivého odůvodnění, o námitkách občanů je tou nejpodstatnější součástí tvorby územního plánu. Proč toto řešení ano a toto ne. Proč tyto námitky považuji za relevantní a tyto ne," uvedl za Změnu Vladislav Chvála. "Bez této součásti se územní plán jako věc veřejná a všechny předchozí kroky a účast veřejnosti v průběhu projednání obrací vniveč na věc výsostně kuloárovou a pletichám a podezřením neodolnou a danou napospas," míní.
    Rutkovský namítá, že současná fáze projednávání je neveřejná. Zdůvodňuje to tím, že se při posuzování jednotlivých námitek může způsob jejího vypořádání několikrát změnit na základě vyjádření životního prostředí či jiných dotčených orgánů. "Nemusel bych se nyní nikoho ptát. Postupuji nad rámec zákona. Chci ale znát většinový názor zastupitelstva, jaké stanovisko zaujmout," uvedl Rutkovský. Podle něj se ke schvalování územního plánu bude moci veřejnost ještě vyjádřit.
    Opozici se také nelíbí to, že radnice pozastavila vypracování územní studie zeleně. "Tato studie měla chránit kvalitní a vzrostlou zeleň na zastavitelných plochách v územním plánu. Pokud tu nevznikne, tak majitel pozemku či investor nemusí na zeleň brát ohled a může ji zlikvidovat a plochu zastavět bez ohledu na to, jestli jsou to vzrostlé stoleté stromy či trávník," uvedla zastupitelka za Změnu Karolína Hrbková. Podle Rutkovského jedním z hlavních důvodů k pozastavení studie byl nedostatek peněz, její vypracování si vyžádá dva miliony korun. Příští rok se chce radnice ke studii vrátit, celý proces zabere zhruba rok.
    Současný územní plán Liberce je z roku 2002 a jeho platnost končí v roce 2015. Do té doby musí radnice připravit nový, který bude řešit rozvoj města v příštích 20 až 30 letech.
0 comments
add comment

Related articles