Opozice požaduje přezkum územního rozhodnutí pro Šantovku Tower

Publisher
ČTK
11.07.2019 07:25
Czech Republic

Olomouc

Olomouc - Dva opoziční kluby v olomouckém zastupitelstvu požádaly krajský úřad o prověření zákonnosti vydaného územního rozhodnutí na plánovanou stavbu výškové budovy Šantovka Tower vedle historického centra. "Stavební úřad neposoudil korektně soulad stavby s územním plánem. Proto je nutné územní rozhodnutí přezkoumat," řekl dnes ČTK zastupitel David Helcel z hnutí ProOlomouc, které se na hejtmanství obrátilo spolu se zastupitelským klubem Piráti a Starostové.


Helcel podání podnětu zdůvodnil tím, že radní na konci června neschválili návrh na odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí, které se týká Šantovky Tower. Územní rozhodnutí je důležitý předstupeň pro získání stavebního povolení. "Ochrana památek je veřejným zájmem, a proto, ač nejsme účastníky řízení, tento podnět podáváme," uvedl Helcel, podle kterého má městská rada povinnost hájit veřejný zájem.

Mluvčí Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský ČTK řekl, že hejtmanství podnět obdrželo v úterý. "Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, tedy do 8. srpna. V současné době nelze výsledek přezkumu předjímat," uvedl Lichnovský.

Kluby ProOlomouc a Piráti a Starostové tvrdí, že projekt Šantovka Tower neodpovídá platnému územnímu plánu, regulačnímu plánu městské památkové rezervace a územní studii lokality Šantovka. Obsah podnětu je podle Helcela totožný s návrhem odvolání, zpracovaným odborníky z magistrátu, který rada neschválila. "Návrh na přezkum je právně slabší možnost než odvolání účastníka řízení. Je smutné a závažné, že musí za nečinnou radu suplovat opozice," dodal Helcel.

Primátor Mirek Žbánek (ANO) po červnovém jednání rady ČTK řekl, že návrh na odvolání proti vydání územního rozhodnutí na Šantovku Tower městská rada pouze vzala na vědomí. Radní podle primátora zohlednili kladné stanovisko orgánu památkové péče k projektu Šantovka Tower i to, že před vydáním územního rozhodnutí byly vypořádány všechny námitky. Podle radních by za této situace bylo rizikové podávat odvolání. Město se smlouvou z roku 2010 zavázalo na projektu Šantovka spolupracovat, což tehdy posvětilo zastupitelstvo.

O stavbě 76 metrů vysoké Šantovky Tower se v Olomouci léta diskutuje. Nesouhlasí památkáři a někteří odborníci, podle nichž by poškodila historické panorama města. Investor tvrdí opak. Zastupitelstvo Olomouce v polovině června opět neprojednalo dlouho připravovanou změnu územního plánu, která měla stanovit výškové limity pro zástavbu u centra města, což by chystané stavbě Šantovky Tower zabránilo.

Stavbu výškových budov v ochranném pásmu památkové rezervace v Olomouci před lety zakázalo ministerstvo kultury. Zákaz se promítl v novém územním plánu z roku 2014. Výškovou regulaci ale pak zrušil soud. Změnu územního plánu zastupitelstvo loni neprojednalo a rada neschválila ani stavební uzávěru. Investor tak může pokračovat v přípravě Šantovky Tower.
0 comments
add comment

Related articles