Nová scéna je kulturní památkou a ND plánuje její rekonstrukci

Publisher
ČTK
24.06.2021 16:55
Czech Republic

Prague

Karel Prager


Praha – Budova Nové scény Národního divadla (ND) se stala kulturní památkou. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci vedení Národního divadla, kteří představovali plán na rekonstrukci této stavby. Spolu s ní plánuje ND rekonstruovat i provozní budovu B, dříve známou jako restaurační budovu či Themos, kterou nedávno ND získalo po dvou desetiletích zpět do své správy.


Dokončení projektových prací se předpokládá ke konci letošního roku, zahájení stavby se plánuje na polovinu roku 2022 a dokončení se předpokládá v roce 2024. Podle dřívějších informací by měla rekonstrukce stát asi 700 milionů korun. Budova z přelomu 70. a 80. let 20. století je významným představitelem československé brutalistní architektury.

"Rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení Nové scény ND za kulturní památku bylo v minulých dnech datovou schránkou doručeno účastníkům řízení," sdělil dnes na dotaz ČTK tiskový odbor MK. Návrh na prohlášení divadelní budovy ležel na ministerstvu několik let. ND ale při přípravě rekonstrukce počítalo s tím, že budova může být za památku prohlášena; celý komplex se nachází v Městské památkové rezervaci, a je tedy i tak památkově chráněn.

Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT dokončil loni na podzim stavebně-historický průzkum budov, které ND plánuje rekonstruovat. Dělali ho pro generálního projektanta rekonstrukce, jímž je Společnost pro Novou scénu. Odborníci při něm zjistili velkou míru dochování autentických prvků staveb. Nová scéna je díky svému exteriéru jednou z nejdiskutovanějších pražských staveb.

"Máme plán, jak z Nové scény udělat nové variabilní divadlo v tom duchu, ve kterém pracoval pan architekt (Josef) Svoboda i pan architekt (Karel) Prager, jak obnovit všechno to, co si od 80. let obnovit zaslouží, a jak vyřešit některé logistické problémy, které se tehdy kvůli prostředkům i kvůli technologiím nedostatečně vyřešit nepodařilo," řekl dnes generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

Rekonstrukce má navázat na současnou přestavbu podzemních garáží pod piazzettou. Podle vedení divadla je důvodem rekonstrukce technologicky nevyhovující stav sálu Nové scény a zdevastovaný stav provozní budovy B, v němž budovu předali dřívější soukromí vlastníci.

Dlouhodobě nevyužívaná budova se před pěti lety prodávala v dražbě, kdy ji ND za 290 milionů korun koupilo. Cena o více než 200 milionů překonala vyvolávací cenu stanovenou na 87 milionů. Odhadní cena byla 124 miliony korun. Do dražby šla kvůli insolvenci společnosti Themos, která ji předtím poslední léta vlastnila.

Kauza kolem budovy Themos trvala od počátku 90. let, kdy stát budovu dal voršilkám v rámci restitucí. Později se přišlo na to, že vydána byla nedopatřením. Řádové sestry však nemovitost mezitím prodaly Themosu a ten vyzval divadlo k vystěhování. Parlament tehdy trval na vyvlastnění a ND vedlo soudní spory s majitelem. Budova se pak stala předmětem konkurzní podstaty.

Architektonický záměr přestavby Nové scény nemění podle vedení ND vnější vzhled budov, zachovává všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Nově zpřístupní část budov veřejnosti a umožní větší využití piazzetty ND, uvedl provozní ředitel ND Václav Pelouch.

Zřejmě největší změna čeká hlavní sál Nové scény, který má zastaralé divadelní technologie a špatnou akustiku. Vzniknout má divadelní scéna s variabilním uspořádáním prostoru sálu pro různá představení s kapacitou až 500 míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.

Zlepšit se má využití parteru budov s návazností na piazzettu. Vznikne nový bezbariérový vstup do podzemních garáží, nový vstup pro herce a zaměstnance divadla a víceúčelový prostor zázemí piazzetty pro pořádání různých kulturních akcí. V přízemí provozní budovy B vznikne veřejný prostor s kavárnou propojený spouštěcí skleněnou stěnou s piazzettou.

Zasklení budov je podle architektů vzhledem k době svého vzniku energeticky nevyhovující, navrhují proto výměnu jednoduchého zasklení fasády foyeru Nové scény a rámového zasklení na provozní budově B. Pietně architekti podle vedení ND přistupují i k řešení foyeru Nové scény. Podle ND se jedná o architektonicky nejhodnotnější prostory, kde dominuje zelený kubánský serpentinit, kruhové schodiště s lustrem, dřevěné kazetové podhledy a umělecká výzdoba. Tyto prostory se mají rehabilitovat do původního stavu s restaurováním materiálů a výtvarných děl.
0 comments
add comment

Related articles