Norské fondy pomohou opět českému kulturnímu dědictví

Publisher
ČTK
10.12.2019 13:20
Czech Republic

Prague


Praha - Do března příštího roku mohou podávat žádosti zájemci o příspěvek z takzvaných norských fondů na různé projekty v oblasti umění či kulturního dědictví. Ve čtyřech výzvách, které dnes zveřejnilo ministerstvo financí, je k dispozici přes půl miliardy korun, nejvíce na revitalizaci památek. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva financí.


Prostřednictvím takzvaných norských fondů, čili Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropě. Příjemci podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do EU. Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1000 projektů za více než šest miliard korun, uvádí MF. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Jedním z programů podpory je kultura, během programového období 2014 až 2021 má být rozděleno více než 800 milionů korun na projekty zaměřené na revitalizaci kulturního dědictví četné kulturní aktivity. K těm podpořených v minulých letech patří obnova rotundy sv. Václava na Malé Straně v Praze, digitální restaurování českého filmového dědictví včetně v Norsku velmi populárního filmu Tři oříšky pro Popelku či projekty spolupráce Valašského muzea v přírodě a muzea Maihaugen v Lillehammeru v oblasti lidové architektury a folkloru.

Aktuálně se otevírají výzvy Revitalizace kulturního dědictví, Současné umění, Kulturní a umělecká kritika a Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Největší suma 482 miliony korun je určena projektům zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Cílem je podpořit projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Žádosti se přijímají do 31. března 2020, začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. dubna 2024.

Další tři výzvy mají uzávěrku pro přihlášky 16. března 2020. Pro projekty se zaměřením na současné umění je k dispozici 77 milionů korun. Žadatelé by měli reagovat na aktuální společenské výzvy, vycházet z regionálních potřeb, otevírat mezikulturní dialog či být otevření mezioborové spolupráci. Zbylé dvě výzvy mají k dispozici po 12,85 milionech korun.
0 comments
add comment

Related articles