Návrh nové menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně

Source
Atelier Štěpán
Publisher
Tisková zpráva
18.06.2019 13:30
Czech Republic

Brno

Atelier Štěpán

Návrh nové menzy vycházející ze zákonitostí katedrálního kostela. Základní dispozice celého presbytáře je na žádost zadavatele ponechána.

Menza je pevným hmotným bodem v prostoru. Analyzoval jsem geometrii hlavního tabernáklového oltáře (A. Prokop a K. Woresch) a zjistil jeho základní modul 32 cm i jeho geometrickou osnovu, na které je vystavěn. Myšlenkově navazuje na pseudogotický oltář souvztažností proporcí i členění, napojuje se na něj i v barevném řešení. V jeho tvaru lze najít i ozvěny sklípkových kleneb či kubismu. Kubická menza je symbolicky vystavěna na 12 trojúhelných pilířích, značících úplnost. (Ježíš má dvanáct apoštolů, dvanáct košů zbylo po nasycení (M 6,43), dvanáct bran má nebeský Jeruzalém (Zj 21,12). Augustin říká: Počet dvanáct je nejsvětější). Kompaktní tvar menzy pevně spojený se zemí spolu s gotizující vertikalitou žeber symbolizuje dualitu Synova člověčenství i božství završeného v Jeho oběti. Z přední části má tři niky. Její proporce jsou 1:2:1 (96:192:96 cm), její základní členění používá modul stávajícího oltáře 32 cm ve všech směrech a strany jsou pak děleny v poměru celých čísel na třetinu, čtvrtinu a šestinu. Menza je odlita z bronzi, horní deska je z carrarského mramoru.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Nová menza
Rivass
18.06.19 07:27
show all comments