Národní knihovna přepracuje projekt rekonstrukce Klementina

Source
Karel Čapek
Publisher
ČTK
21.10.2009 21:50
Czech Republic

Prague

Praha - Národní knihovna (NK) přepracuje projekt rekonstrukce Klementina, který předložila k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). ČTK to dnes řekla mluvčí Národní knihovny Barbora Stýblová. NK se rozhodla záměr změnit kvůli připomínkám, které k plánované přestavbě měl magistrátní odbor kultury a památkové péče. Magistrát proto v pondělí pozastavil dosavadní posuzování vlivu na životní prostředí.
    "Na základě stanoviska odboru kultury a památkové péče ... jsme se rozhodli záměr přepracovat tak, aby byl v  souladu s uvedenými připomínkami," napsala NK magistrátu. Dodává, že přepracované řešení znamená změnu projektu, a tudíž je zbytečné v nynějším procesu posuzování vlivů na životní prostředí pokračovat.
    Podle Stýblové ale Národní knihovna projekt nepřerušila. "V současné době se plně chystáme k  první etapě revitalizace," uvedla Stýblová. Ta podle webových stránek NK zahrnuje východní část areálu, rekonstrukce zde čeká Zrcadlovou kapli a Barokní sál, krovy Astronomické a Hodinové věže a částečnou úpravu východního křídla uvolněného odchodem Národní technické knihovny.
    Národní knihovna již vypsala výběrové řízení na firmu, která první část rekonstrukce uskuteční. S pracemi chce NK začít v  listopadu.
    Záměr, ze kterého nyní Národní knihovna ustoupila, se nelíbil pražským památkářům. Odbor kultury a památkové péče ve svém posudku k  rekonstrukci Klementina označil záměr jako celek za neakceptovatelný. Nelíbí se mu zbourání haly služeb, zastřešení Hospodářského dvora nebo podzemní parkoviště pod Technickým nádvořím.
    "Předložený materiál předpokládá velmi razantní zásahy do kulturně historické podstaty národní kulturní památky Klementinum, které jsou jako celek zásadně nevhodné," napsal odbor památkové péče. Připustil pouze, že by bylo možné uvažovat o některých dílčích návrzích, pokud NK předloží konkrétní návrhy podložené potřebnými průzkumy.
    Rekonstrukci a revitalizaci Klementina plánuje knihovna dlouho, chtěla ji však především skloubit se stavbou nové budovy, která měla řešit kapacitní problémy. Projekt nové budovy je především z politických důvodů zatím mrtev, knihovna se nyní soustředí na budování jiných prostorových kapacit. Jedna z pěti variant opravy, které NK zvažovala, například navrhovala vybudovat na jednom z nádvoří depozitář.
0 comments
add comment

Related articles