Muzeum zpřístupní hlásnou věž na pardubickém zámku

Publisher
ČTK
21.02.2020 18:10
Czech Republic

Pardubice

Pardubice - Východočeské muzeum mimořádně zpřístupní hlásnou věž na pardubickém zámku. Během rekonstrukce prostor se přes její schodiště bude chodit do expozice archeologie. Návštěvníci ji mohou využít k vyhlídce po okolí Pardubic.


"Od 3. března tak mohou vystoupat 172 schodů za výhledem na Pardubice, Kunětickou horu a v případě dobré viditelnosti i na úbočí Železných a Orlických hor," uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Nižší podlaží hlásky slouží jako depozitáře zoologie, paleontologie, ornitologie a textilu, její součástí je i část expozice archeologie. Ačkoliv je věž o několik metrů nižší než Zelená brána, byla vybudována stejně jako zámek na navážce, a vyhlídka se proto nachází o něco výš. Věž je 50 metrů vysoká, má osm podlaží, vyhlídka je 30 metrů nad zemí.

Původní tvrz ani vodní hrad neměly dominantní konstrukci věže. Hlavní budovou byl palác na místě dnešního severního křídla zámku. Až Vilém z Pernštejna nechal vybudovat hodinovou věž v severovýchodní části, dále severovýchodní bašty a na západní straně stavbu budoucí hlásky s točitým schodištěm. Ta však převyšovala prostor severního křídla pouze střechou. Definitivní podobu získala až poté, co Pernštejnové v roce 1560 prodali Pardubice Královské komoře. Při úpravách stavitele Ulrica Aostalliho de Sala na konci 16. století zámek získal přibližně současnou podobu. Věž měla sloužit jako dominanta objektu, byla věží hlásnou, tedy hláskou, z níž se kontrolovalo okolí a hlásilo případné nebezpečí, například příchod nepřátelských vojsk.
0 comments
add comment

Related articles