Mnichovo Hradiště má nového městského architekta

Source
Ing. Miloš Krůfa, Město Mnichovo Hradiště
Publisher
Tisková zpráva
23.07.2015 10:40
Czech Republic

Mnichovo Hradiště

Jakub Chuchlík

Po téměř šesti letech dochází ke změně architekta města. Současného architekta Ing. arch. Richarda Černého nahradí, na základě výběrového řízení, MgA. Jakub Chuchlík.
Po dohodě o ukončení činnosti  současného architekta města Ing. arch. Černého k 01.08.2015,  bylo v červnu radou města vyhlášeno dvoukolové výběrové řízení na výkon funkce architekta města a jmenována hodnotící komise, jejímž předsedou byl jmenován Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Na prvním jednání hodnotící komise, která do uzávěrky 07.07.2015 obdržela celkem 7 nabídek, byla provedena jejich kontrola. Po individuálním hodnocení nabídek proběhla druhá schůzka, na které komise stanovila pořadí uchazečů na prvních třech místech pro 2. kolo výběrového řízení, spojené s pohovorem. Do něj byli pozváni architekti Hilpert, Chuchlík a Balda.  Z dvoudenních pohovorů, zaměřených zejména na vizi architektury a urbanismu města územního a strategického plánu, procesů řešení veřejného prostranství apod., vzešlo z hodnotící komise doporučení na konečné pořadí uchazečů: 1. MgA. Jakub Chuchlík, 2. Ing. arch. Martin Hilpert, 3. Ing. arch. Vladimír Balda.
Toto doporučení rada města na svém zasedání 13.07.2015 respektovala a usnesením č. 334 uvedené pořadí uchazečů o výkon funkce architekta města Mnichova Hradiště schválila.
Jablonecký rodák, absolvent VŠUP Praha MgA. Jakub Chuchlík (*1983) se ujme činnosti městského architekta od 01.08.2015. Konzultace pro veřejnost budou zřejmě zachovány jako dosud, tedy pondělky v sudých týdnech, od 15:00 do 17:00 h.
Materiály a dokumenty výběrového řízení jsou k nahlédnutí u odboru SMRM.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles