Liberec ani Plzeň zřejmě nebudou mít právo vydávat svoje stavební předpisy

Publisher
ČTK
20.03.2023 18:50
Czech Republic

Liberec

Praha - Statutární města Plzeň a Liberec zřejmě nezískají právo vydávat v souladu se stavebním zákonem svoje vlastní předpisy. Sněmovní výbor pro veřejnou správu zaujal negativní postoj ke dvěma pozměňovacím návrhům k vládní novele stavebního zákona, které těmto dvěma městům právo vydat stavební předpisy dávaly. S návrhy nesouhlasilo ve výboru ani ministerstvo pro místní rozvoj. S návrhy přišli liberecký poslanec STAN Jan Berki a ministr kultury a bývalý plzeňský primátor Martin Baxa (ODS), který ale zdůrazňoval, že návrh přednáší jako poslanec. O obou návrzích rozhodne Sněmovna při schvalování novely v pátek 24. března. Výbor probíral jednotlivé pozměňovací návrhy a zaujímal k nim svá doporučení.


Současný stavební zákon z roku 2021 dává právo vydat svoje stavební předpisy kromě Prahy také Brnu a Ostravě. Jsou to prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, kde si zákonem stanovená města můžou odchylně od celostátní vyhlášky stanovit podrobné požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby.

Baxa ve zdůvodnění ke svému návrhu uvedl mimo jiné, že Plzeň řeší stejně složité problémy jako Praha, Brno a Ostrava při umisťování staveb, neboť tato sídla mají stejně složitou strukturu zástavby i množství infrastruktur. Poslanec Berki se svojí stranickou kolegyní Jarmilou Levko ve zdůvodnění svého návrhu uvádějí, že výčtové řešení daného ustanovení stavebního zákona není nejvhodnější. "Pokud bylo již toto řešení upřednostněno, navrhujeme při respektu snahy o rozumné omezení množství, aby výčet obsahoval pět největších měst," stojí v jejich důvodové zprávě. Dodávají, že tato města v rámci aglomerace řeší obdobné problémy a mají podobnou potřebu specifického nastavení pravidel v rámci svého rozvoje.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se již dříve ve Sněmovně přimlouvala za to, aby samostatné stavební předpisy zůstaly pouze pro tři největší města. Tento počet by podle ní měl sloužit jako zkouška, a pokud ministerstvo pro místní rozvoj s nimi neshledá problémy, mohl by se počet měst rozšířit. Varovala však před tím, aby se počet měst se samostatnými předpisy rozšiřoval již nyní.

Výbor naopak podpořil návrh Róberta Telekyho (KDU-ČSL), aby stavební předpisy v uvedených městech nemohly odchylně upravovat požadavky na stavbu technické infrastruktury. Zdůvodnil to tím, že technická infrastruktura musí splňovat jednotné požadavky zejména z důvodu zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a technické proveditelnosti této infrastruktury.
0 comments
add comment