Kroměříž odhalí pamětní desku Karlu Pragerovi

Source
Jiří Antoš
Publisher
Tisková zpráva
10.08.2012 12:05
Karel Prager

V roce 2011 uspořádala GALERIE ORLOVNA ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění velkou výstavu k desátému výročí úmrtí předního českého architekta a kroměřížského rodáka Karla Pragera.
     Součástí doprovodného programu byl i seminář k životu a dílu K. P., ze kterého vzešel návrh, aby byla v budoucnu na jeho rodný dům umístěna pamětní deska, která by připomínala vztah města k tomuto významnému umělci,který se v Kroměříži narodil, chodil zde do školy, našel tu své první zaměstnání, oženil se tu a na zdejším hřbitově je i pochován.
     Vedení města výzvu akceptovalo a pamětní deska jednomu z největších českých architektů druhé poloviny dvacátého století bude slavnostně odhalena u příležitosti jeho nedožitých devětaosmdesátých narozenin dne 24. srpna v 16 hodin na Masarykově náměstí v Kroměříži.
0 comments
add comment