Jiráskovo náměstí v plzeňské městské části Slovany výrazně změní svoji podobu

Publisher
ČTK
07.06.2021 17:40
Czech Republic

Pilsen

re: architekti


Plzeň – Jiráskovo náměstí s klášterní zahradou v plzeňské části Slovany po více než 100 letech výrazně změní podobu. Tříhektarová plocha s kostelem vedle základní školy bude mít novou infrastrukturu a zásadně se tam změní podoba parků a zeleně. Náklady na revitalizaci se odhadují na 135 milionů korun bez DPH. Projekt nyní získal územní rozhodnutí, další fází je stavební povolení, rekonstrukce by měla být zahájena do konce roku 2023, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Partnerem města a druhého městského obvodu je Nadace Proměny Karla Komárka, která podpořila obnovu parku 25 miliony Kč.


"Letos naposledy je možno vidět klášterní zahradu ve stávajícím stavu, protože již brzy dojde k její přestavbě," řekl Antonín Herrmann, ředitel sousední Masarykovy základní školy, která na pátek 11. a sobotu 12. června připravila Víkend otevřených zahrad. "Akce je jednou z mála příležitostí, kdy se mohou lidé do běžně nepřístupného prostoru za hradbu dominikánského kláštera podívat," řekl.

Právě žáci školy přišli v roce 2012 s myšlenkou otevřít zahradu dominikánů široké veřejnosti. Projekt z programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor se setkal s úspěchem a stal se impulzem k uspořádání prvního Víkendu otevřených zahrad v klášterní zahradě. Snahy žáků následně podpořil městský obvod, který plánoval obnovu náměstí mnoho let, ale chyběly mu peníze. Podařilo se mu je získat v roce 2015, kdy obnovu náměstí a zahrady podpořila grantem Nadace Proměny Karla Komárka.

"Výsledná podoba bude odrážet nejen potřeby místních lidí, ale také nejnovější trendy. Vznikne tam nové dětské hřiště a kašny i unikátní systém zavlažování. Bude klást důraz na hospodaření s dešťovou vodou," řekla ředitelka nadace Petra Lepková.

Architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor považuje obnovu náměstí za unikátní projekt v ČR. "Aktivně spolupracují desítky místních organizací a nadšenců a navíc často novátorským způsobem řeší celou řadu výzev, jež historie i současnost místa přináší. Těší nás, že se do přípravy projektu podařilo zapojit širokou veřejnost. Věříme, že realizace ukáže, že má smysl přistupovat k rozvoji veřejných prostranství takto kvalitně," řekl. Komunikace s občany začala už v zimě 2015, kdy většina v dotaznících uvedla, že chce změnu. Následovaly besedy s občany, podnikateli, experty na dopravu, zeleň a sítě. Obvod své obyvatele pravidelně informuje.

Většina peněz půjde na obnovu vodovodních a kanalizačních řadů a silnic, zbytek na parkové úpravy, zeleň, mobiliář a veřejné osvětlení. Plzeň už má peníze ve výhledech rozpočtů. Nadace bude 20 let kontrolovat parametry projektu.
0 comments
add comment

Related articles