Hradec Králové by mohl mít nový územní plán v roce 2025, tvoří jej od roku 2010

Publisher
ČTK
23.11.2023 18:10
Czech Republic

Hradec Králové

Hradec Králové - Stotisícový Hradec Králové by mohl mít nový územní plán v roce 2025. Město jej tvoří od roku 2010. Nyní radnice tvorbu územního plánu posunula do další fáze. Na začátku listopadu od zpracovatele dostala upravený návrh územního plánu a vše začalo směřovat k jeho opakovanému veřejnému projednání. To by se mělo uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2024, uvedla dnes radnice.


Dosud se město při svém rozvoji řídí územním plánem z roku 2000, který byl koncipován na dobu deseti let. Přijetí nového územního plánu patří mezi priority současné radniční koalice v čele s Hradeckým demokratickým klubem a ODS.

Upravený návrh územního plánu radnice v minulých dvou týdnech zkontrolovala a jeho tvůrci, kterým je autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects a architekt Patrik Kotas, předala pokyn k odstranění několika vad a nedodělků. Po veřejném projednání bude následovat vypořádání případných námitek a připomínek.

Zastupitelstvo by mohlo územní plán dostat k takzvanému vydání v roce 2025, ale vše bude záležet na průběhu a výsledku opakovaného veřejného projednání. "Proces tvorby územního plánu je v současném legislativním prostředí jeden z nejsložitějších, obzvlášť pokud se jedná o tak rozsáhlé území Hradce Králové," uvedl náměstek primátorky pro územního plánování Adam Záruba (Změna pro Hradec).

První veřejné projednání návrhu územního plánu se odehrálo v roce 2016. Vzešlo z něj několik stovek námitek a připomínek, které muselo město vypořádat. K tomu muselo také aktualizovat vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných v roce 2012 k veřejnému projednání variantního konceptu územního plánu.

Dokument návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání má kolem 1700 stran. Předmětem veřejného projednání již nebude celý návrh územního plánu jako v roce 2016. Projednávat se budou pouze provedené podstatné úpravy. Námitky bude možné uplatnit jen k měněným částem územního plánu.

Nový územní plán by měl podle radnice vytvořit podmínky pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a zohlednit ochranu přírody a krajiny. Návrh Vymetálka a Kotase rozvíjí současné okružní založení města dané plánem Josefa Gočára z první poloviny 20. století. Rozvojovou osu vidí západním směrem do části Kukleny směrem k dálnici D11.
0 comments
add comment

Related articles