Hlavní práce na modernizaci železničního uzlu v Pardubicích skončí do konce roku

Publisher
ČTK
27.04.2023 21:00
Czech Republic

Pardubice

Karel Řepa


Pardubice - Hlavní práce na modernizaci železničního uzlu v Pardubicích budou hotové do konce letošního roku. Stavební práce jsou koordinované tak, aby nebyl přerušen provoz, bez občasných výluk se však takto velká stavba neobejde, řekl dnes novinářům hlavní stavbyvedoucí Martin Vraščák. Modernizace uzlu bude stát 6,366 miliardy korun, dosavadní investice představují asi 70 procent nákladů. Práce začaly v září 2020. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se harmonogram daří plnit, což je u takové stavby složité.


"Byl na to upravený grafikon a etapy stavby jsou tomu přizpůsobené. Nacházíme se v zastavěné části města, přístupy sem nejsou jednoduché, dostat sem techniku, museli jsme si dělat provizorní železniční přejezdy, nesložitější je, aby se dodržely termíny a zůstala zajištěná vlaková doprava," řekl stavbyvedoucí.

Práce se zpočátku soustředily hlavně na zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Nádraží bude mít moderní zabezpečovací zařízení, celý systém bude řízený z Prahy. Ve stanici začaly rozsáhlé práce v roce 2021.

Podle zástupců stavební firmy a Správy železnic (SŽ) bude do konce roku z 90 procent vše hotové. Milníkem je polovina roku, kdy do 30. června skončí oprava čtvrtého nástupiště a výstavba nového pátého. Do konce roku pak stavební firma modernizuje třetí nástupiště. "Potřebujeme odlehčit koleje pro dálkovou dopravu, vždycky jsem s tím tady bojovali. Kapacita bude pro nás komfortnější," řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Na následující rok zbude stavebním dělníkům dokončit nástupiště 1A, napojení druhé traťové koleje do Rosic nad Labem. Lávka pro pěší, která překlene kolej na Duklu, bude mít letos ocelovou konstrukci. "Na konci roku začneme montovat výtahy a eskalátory, uvedení lávky do provozu by mělo být do konce dubna 2024," řekl Vraščák.

Podle ministra Kupky se v Pardubicích dělaly od 60. let pouze dílčí opravy a nádraží dlouhodobě nedokázalo zvládat nápor vlaků. "I přes technickou náročnost čtyřleté probíhající stavby se ve stanici daří zajistit plynulý provoz. Harmonogram se daří plnit, u této stavby je to nesmírně složitá věc," řekl Kupka.

Novinkou celé investice by mohlo být vybudování zcela nové zastávky Pardubice centrum. Původně v projektu modernizace uzlu nebyla. Zatím jsou odhadované náklady 80 milionů korun.

"Oslovili jsme kraj i město, pokud přispějí k finančnímu řešení, aby se to zrealizovalo bez dalších komplikací pro cestující. Měli bychom začít 1. července, aby stavba nezdržela kompletní dokončení uzlu Pardubice," řekl Kupka.

Podle ministra by stavba mohla vyjít levněji, než jsou odhady. "Dostal jsem pokyn, abychom to zlevnili, teď se pohybujeme v úspoře deseti až 15 milionů korun," dodal Svoboda.

Kromě modernizace uzlu dělníci opravují bývalý hotel s restaurací, což bude stát okolo 600 milionů korun. Správa železnic si objekt má převzít 1. září letošního roku. V suterénu v místě bývalého kina bude multifunkční sál, vrátí se tam plastika okřídleného kola, symbolu železnice. Místo bufetu v nádražní hale bude neveřejná jídelna pro Správu železnic. Dole bude také restaurace pro cestující.

Budovu bude SŽ využívat pro školení a rekvalifikace, část zaměstnanců se tam přesune z různých středisek, které jsou po republice, budou tam i pokoje pro ubytování.

Nádraží a hotel je jednou z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb, které navrhl architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou. Státní zakázku projektovali na konci 40. let minulého století, stavební práce trvaly do roku 1958.

Kvůli památkové ochraně musí stavební firmy postupovat obezřetně. Zachované jsou původní materiály, případně je nahrazují historické repliky. "Veškeré prvky se konzultují s památkáři, hrubost povrchu, barevný odstín. Zárubně nejsou typické, v celé budově se nachází architektonický prvek zaoblení, je to vidět i na fasádních páscích, rohy jsou zaoblené," řekl ředitel stavby výškové budovy Martin Fibich.

Po dokončení velké investice Správy železnic nebude v Pardubicích hotovo. Ještě zbývá nádražní budova a její křídla. Letos chce státní podnik vyhlásit tendr na rekonstrukci. "I zde to bude velmi složité, je to památka i nostalgie. Nyní už to někdo nazývá retro nádražím, přiznám se, že nás to neuráží," řekl Svoboda.
0 comments
add comment

Related articles