Dřevostavba VESPER HOMES v Žatčanech by si bez fermacellu ani „neškrtla“

Publisher
Tisková zpráva
23.06.2014 07:00
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

LABOR13

Další individuální dřevostavba VESPER HOMES u Brna byla opět o přizpůsobení stavby požadavkům klienta, v kombinaci s možnostmi pozemku a poměrně dlouhé komunikaci se stavebním úřadem. Obzvláště při řešení umístění stavby na pozemku by si tentokrát realizátoři z VESPER FRAMES bez Fermacellu ani "neškrtli".

Pozemek určený pro stavbu domu byl původně zahrada. Architekti z Laboru 13 se rozhodli neumístit stavbu mezi další objekty, ale rozhodli se poskytnout investorovi maximum z nabízeného pozemku a umístili dřevostavbu hlouběji do zahrady. Investor tak získal velmi lukrativní orientaci stavby vůči světovým stranám i možnost propojit stavbu se zahradou. K tomu byla potřeba poměrně náročná komunikace se stavebním úřadem - důvodem byl zejména požárně nebezpečný prostor zemědělského stavení na sousedním pozemku, který je umístěn v bezprostřední blízkosti novostavby.
 
Aby bylo možné stavbu v zahradě umístit, bylo nutné nejdříve redukovat požárně nebezpečný prostor sousední stavby. A právě zde ve své plné síle zaúřadovaly cementové desky fermacell Powerpanel H2O s třídou reakce na oheň A1. Sousední objekt byl obložen těmito deskami, a proto mohla novostavba vyrůst na místě plánovaném architekty.

Moderní dřevostavby VESPER HOMES jsou na sádrovláknitých deskách Fermacell postavené standardně, ale tentokrát došlo i na cementové H2O desky.

Skladby konstrukcí samotné stavby byly následující:

Obvodová stěna (interiér>>exteriér):
 • SDK 12,5 mm
 • fermacell 12,5 mm
 • izolovaná předstěna 40 mm
 • parozábrana
 • rámová konstrukce z izolovaných I profilů Steico Wall
 • fermacell 12,5 mm
 • difůzní fólie
 • svislé laťování 40 mm
 • dřevěný obklad se sibiřského modřínu.

Vnitřní stěna:
 • SDK 12,5 mm
 • fermacell 12,5 mm
 • izolovaný rám z KVH (pro nosné stěny 120 mm, pro nenosné příčky 80 mm)
 • fermacell 12,5 mm
 • SDK 12,5 mm.

Skladba podlahy:
 • vyrovnávací podsyp fermacell
 • podlahový polystyren 150 mm
 • podlahové dílce fermacell 25 mm 2 E22
 • podlahová krytina.

Při montáži prefabrikovaných elementů dřevostavby byla použita Fermacell expanzní malta, která vyrovná nerovnosti desky, aby byl prostor mezi panely a základovou deskou po celé šířce i délce vyplněn.

Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, který má rozdělené okruhy na podlahové vytápění v kombinaci s radiátory.

Celou fotogalerii dřevostavby v Žatčanech naleznete v realizovaných projektech dřevostaveb VESPER HOMES.

Ing. Petr Novák
Vesper Frames s.r.o.
0 comments
add comment