Chrudim postupně opraví poutní kapličku v místní části Vestec

Publisher
ČTK
30.08.2016 08:55
Czech Republic

ChrudimChrudim - Chrudim postupně opraví poutní kapličku v místní části Vestec. Práce jsou rozděleny do tří etap, celkové náklady dosáhnou asi 400.000 korun. ČTK to sdělil Aleš Prokopec z chrudimské radnice. Kaplička není užívána k církevním účelům a není ani nemovitou kulturní památkou. "Spolu se dvěma stromy, které u ní rostou, je zajímavým krajinotvorným prvkem," uvedl místostarosta Chrudimi Jan Čechlovský (ODS).


Jednoduchá barokní kaple čtvercového půdorysu stojí na západním konci obce. Postavena byla v 18. století, některé prameny uvádějí rok 1741. Obvodové zdivo kapličky je kamenné, klenba křížového typu, hlavice pilastrů a pilastry jsou postaveny z cihel. Původně byla na celém zdivu nanesena omítka a celý prostor byl malířsky vyzdoben. Do dnešní doby se dochovala pouze část omítky s malovanými anděly na klenbě a malé fragmenty omítky s malbou na hlavici pilastru a na pilastru samotném. Vstup do kaple tvoří jednoduchý kamenný portál, fasáda je jednoduchá s korunní římsou po obvodu.

V první etapě dělníci staticky zajistí klenbu, vymění krov a střešní krytinu, obnovou projde kovový kříž na hřebeni kapličky. Ve druhé fázi bude nutné opravit exteriér objektu a úpravou projde i okolní terén. Na závěr je naplánována oprava interiéru a restaurátorské zásahy. Ty se dotknou především silně poškozených nástěnných fresek.

V roce 2011 nechala Chrudim opravit takzvanou Červenou kapličku u parku Střelnice za 400.000 korun. Má novou střechu, omítky, podlahu, okenní vitráže a vstupní bránu a byla odvodněna. V kapličce je dubový oltář se 14 soudobými obrazy atributů 14 svatých pomocníků, jimž byla zasvěcena. Jejich tvůrcem je chrudimský výtvarník Ivan Baborák.
0 comments
add comment