Cenu rektora ČVUT obdrží v kategorii výzkumný projekt poprvé výzkum urbanismu a architektury - ANASTOMOSIS doc. Petra Hájka

Publisher
Tisková zpráva
26.11.2012 18:40
Petr Hájek

Ceny rektora ČVUT za vynikající výsledky ve výzkumu jsou udělovány každoročně, a to jak v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, tak i v oblasti vývoje s následným transferem do praxe. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích a třech stupních. Poprvé byl v této kategorii oceněn výzkum v oblasti urbanismu a architektury.

V kategorii "Cena rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi" získal cenu III. stupně doc. Petr Hájek za výzkumný projekt v oblasti urbanismu a architektury "ANASTOMOSIS".

Široká veřejnost se s projektem nazvaným "ANASTOMOSIS-propojené město" mohla seznámit na souborné výstavě v Centru současného umění DOX začátkem letošního roku. Na 65 návrzích zde byla představena nová metoda plánování rozvoje města založená na originálním propojování jeho částí. Výstavu shlédlo za dva měsíce přes 10 000 návštěvníků. V únoru příštího roku bude k tomuto tématu vydána publikace se stejnojmenným názvem, kde budou výsledky výzkumu a jeho metoda uceleně představeny.
Cena bude předána 27. 11. 2012 v Betlémské kapli na pražském Starém Městě

více informací o projektu anastomosis: www.anastomosis.cz
0 comments
add comment

Related articles