Cenu Ministerstva kultury pro rok 2013 získal také Rostislav Švácha

Source
Ministerstvo kultury ČR
Publisher
Kateřina Lopatová
31.10.2013 10:25
Letošními laureáty státní ceny za literaturu, státní ceny za překladatelské dílo a cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a kinematografie a audiovize pro rok 2013 se staly následující osobnosti.


1) Státní cena za literaturu se pro rok 2013 uděluje Petru Hruškovi za sbírku Darmata
Petr Hruška je básník, literární historik, vysokoškolský pedagog a pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Sbírka Darmata poskytuje čtenáři velmi lidský pohled na člověka a jeho všední svět a klade mu překvapivé, někdy až znepokojivé otázky.

2) Státní cena za překladatelské dílo se pro rok 2013 uděluje Vratislavu Slezákovi za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermanna Hesseho
Vratislav J. (Jiljí) Slezák je překladatelem z němčiny, dánštiny a polštiny. Kromě Hermanna Hesseho překládá například také Thomase Manna nebo Heinricha Bölla.

3) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla se pro rok 2013 uděluje Ctiboru Turbovi za výjimečný přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla.
Ctibor Turba je scénáristou, režisérem, pedagogem a mimem. V průběhu své kariéry působil například v Laterně magice nebo v cirkuse Humberto.

4) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby se pro rok 2013 uděluje Jiřímu Černému za nezpochybnitelný přínos v oblasti české hudební kritiky v širokém spektru hudebních žánrů.
Jiří Černý je hudebním kritikem, autorem populárních klubových pořadů Antidiskotéka nebo Rockování a také autorem či spoluautorem několika knih. Spolupracuje s novinami, časopisy, rozhlasem i televizí.

5) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění se pro rok 2013 uděluje Milanu Grygarovi za ojedinělou celoživotní uměleckou činnost
Milan Grygar se věnuje malbě, grafice, typografii, filmovým plakátům a zvukovým realizacím. Zabývá se souvislostí mezi kresbou a zvukem.

6) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se pro rok 2013 uděluje Rostislavu Šváchovi za jedinečný přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví
Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury a vysokoškolský pedagog. Zabývá se především architekturou 17. až 21. století.

7) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se pro rok 2013 uděluje Vladimíru Opělovi za celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy v péči o záchranu filmového kulturního dědictví a in memoriam také Františku Vláčilovi za celoživotní filmovou tvorbu a mimořádný umělecký přínos české kinematografii.
Vladimír Opěla se zasloužil o zachování integrity a rozvoj výjimečných sbírek Národního filmového archivu, který se díky jeho práci stal světově respektovanou institucí.
František Vláčil je jednou z nejvýraznějších osobností české kinematografie, jeho nadčasové a výtvarně dokonalé filmy jako Markéta Lazarová či Údolí včel jsou dnes filmovými odborníky považovány za vrcholná díla českého filmu.

Slavnostní předávání cen se konalo 24. 10. 2013 v Národním divadle, záznam večera odvysílala ještě ten samý večer Česká televize na programu ČT Art.
Slavnostní předávání ceny za přínos v oblasti kinematografie proběhne samostatně, a to 31. října 2013 od 19:30 hodin v kinosále Národního filmového archivu Ponrepo (Bio Konvikt). Součástí večera bude projekce nejlepší dochované kopie méně známého filmu Františka Vláčila Skleněná oblaka.

Porota — Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury:
Václav Girsa, profesor na ČVUT v Praze
Karel Havliš, architekt, akademický pracovník Fakulty architektury VUT v Brně
Vendula Hnídková, historička umění, Ústav dějin umění AV ČR
Cyril Říha, teoretik architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Alena Šrámková, architektka, profesorka na ČVUT v Praze
Jana Tichá, teoretička architektury, šéfredaktorka časopisu Zlatý řez
Jan Vrana, bývalý předseda České komory architektů

Ceny se udělují dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílají navrhovatelé Ministerstvu kultury do 31. května roku udělení ocenění. Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení jednotlivých cen jmenuje ministr kultury své poradní orgány - poroty v daných oborech.
0 comments
add comment

Related articles